tot

Proefschrift van V. Mashayekhi MSc (Biologie)

Promotie: Nanobody-targeted photodynamic therapy

Het belangrijkste doel van kankertherapie is de uitroeiing van kwaadaardige cellen, idealiter zonder de normale cellen aan te tasten. Traditionele en bekende therapieën bestaan uit chirurgie, chemotherapie en radiotherapie, die alleen of in combinatie kunnen worden gebruikt. Elke benadering heeft echter zijn eigen nadelen.

Fotodynamische therapie (PDT) is een veelbelovende minimaal invasieve benadering die wordt gebruikt voor de lokale behandeling van verschillende soorten kanker en waarvan is aangetoond dat deze selectiever is dan andere therapieën. PDT is minder ingrijpend dan chirurgische ingrepen en de bijwerkingen ervan duren meestal korter dan die veroorzaakt door chemotherapie of radiotherapie.

Hoewel PDT een groot potentieel vertoont, zijn er nog steeds enkele beperkingen in de kliniek, zoals de schade die wordt veroorzaakt aan de omliggende normale weefsels. Onlangs is in onze groep op nanobody gebaseerde PDT ontwikkeld om de effectiviteit van de behandeling te verbeteren en de bijwerkingen verder te verminderen.

Tijdens mijn doctoraat hebben we de specificiteit van deze benadering kunnen aantonen voor het targeten van verschillende receptoren op kankercellen. Daarnaast hebben we in een preklinische studie met ongekende details inzicht verkregen over het mechanisme van op nanobody gebaseerde PDT. Om de therapeutische werkzaamheid te verbeteren, hebben we kanker- en endotheelcel-gerichte PDT gecombineerd met een combinatie van specifieke nanobodies.

Onze resultaten toonden aan dat de combinatie van kanker en endotheelcel-targeting resulteerde in een krachtigere PDT-werkzaamheid in vergelijking met de individuele behandelingen. Toekomstige studies zullen het therapeutisch potentieel van de gecombineerde therapie in een preklinische opstelling onderzoeken.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
V. Mashayekhi MSc
Proefschrift
Nanobody-targeted photodynamic therapy: exploring cancer targets and the combination with endothelial cell targeting
Promotor(es)
prof. dr. A.S. Akhmanova
Co-promotor(es)
dr. S. Santos Oliveira
dr. P.M.P. van Bergen en Henegouwen