tot

Promotie Nancy Ama Myles: Gemeenschap, individualisme en democratie

mensen, multicultureel © iStockphoto.com

Op 28 augustus zal Nancy Ama Myles (Filosofie) haar proefschrift Communality, Individuality and Democracy:  A Defense of Personism online verdedigen. Deze studie onderzoekt de onderliggende aannames van het individualisme-communitarisme-debat, zowel vanuit Westers als Afrikaans perspectief. 

Individualisten en communitaristen  zijn het erover eens dat de menselijke samenleving niet wordt gevormd door dan wel atomaire individuen dan wel antropomorfe gemeenschappen, maar door concrete menselijke personen die elk een complexe belichaming zijn van individualiteit. 

Personistische filosofie

Dit neemt de onnauwkeurige veronderstelling weg dat het communitaristische argument anti-individualistisch zou zijn en het individualistische argument anti-gemeenschappelijk. ‘De persoon’ en een daaruit voortvloeiende ‘personistische’ filosofie zou de focus moeten zijn van sociaal-politiek denken en handelen. Dit personisme helpt de complementariteit van beide aspecten van de samengestelde persoon beter te conceptualiseren en onnodige conceptuele tegenstellingen te vermijden. 

Individualistisch of communitaristisch

Er kan niet veel betekenis worden toegeschreven aan de samenleving als individualistisch of communitaristisch, noch aan de karakterisering van de concrete menselijke persoon als 'individu', zoals gangbaar in Westers denken, noch aan het antropomorfisme van 'gemeenschap', zoals dikwijls van toepassing geacht op Afrikaanse contexten. Een personistische benadering van democratie heeft een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de politieke theorie die zich bezighoudt met de bescherming van de voorgegeven staatsintegriteit, ongeacht de praktische gevolgen voor de veelvormige individualiteit en de diverse gemeenschappelijkheid eigen aan het individu. 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online promotie
Promovendus
Mw. N.A. Myles
Proefschrift
Communality, Individuality and Democracy: A Defense of Personism
Promotor(es)
Prof. dr. H.H.A. van den Brink
Co-promotor(es)
Dr. H.M. Majeed