9 september 2016 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Naar een geïndividualiseerde behandeling voor slokdarmkanker

Ondanks recente verbeteringen in de diagnostiek en behandeling van slokdarmkanker blijft de aandoening een verwoestende ziekte met een 5-jaarsoverleving van slechts 15-25%. Omdat de prognose veelal slecht is wordt vaak voor verschillende combinaties van chirurgie, chemotherapie en radiotherapie gekozen (in plaats van een enkele behandeling) om zo de kansen op genezing te vergroten. Voor patiënten is het grote aantal invasieve behandelingen zwaar om te ondergaan, mede omdat de behandelingen substantiële risico’s op bijwerkingen en complicaties met zich mee brengen, terwijl men op individueel niveau niet weet of alle componenten van de behandeling daadwerkelijk bijdragen aan de gewenste uitkomst.

De onderzoeken die gepresenteerd zijn in dit proefschrift zijn erop gericht om een individuele behandeling op maat mogelijk te maken voor patiënten met slokdarmkanker. Het doel is om componenten van de behandeling die het beste zijn voor de individuele patiënt nauwkeurig te kunnen selecteren en componenten van de behandeling die weinig bijdragen aan het welzijn van de patiënt (of deze zelfs verslechteren) achterwege te kunnen laten. Om dit doel te bereiken werden belangrijke huidige beperkingen blootgelegd en verbeteringen aangedragen ten aanzien van de diagnostiek, de behandelingsstrategieën, het evalueren van het effect van gecombineerde chemotherapie en radiotherapie op de slokdarmtumor en de risicoschatting, preventie en behandeling van complicaties na een slokdarmoperatie. De resultaten waren o.a. veelbelovend om in de nabije toekomst genezing van slokdarmkanker te bewerkstelligen zonder dat patiënten daarvoor bijvoorbeeld een grote operatie nodig hebben waarbij ze de slokdarm inleveren of juist zonder zware en langdurige chemotherapie en bestralingen.

 

Begindatum en -tijd
9 september 2016 16:15
Einddatum en -tijd
9 september 2016 17:15
Promovendus
Peter van Rossum
Proefschrift
Towards individualized treatment for esophageal cancer
Promotor(es)
prof.dr. M. van Vulpenprof.dr. R. van Hillegersberg
Co-promotor(es)
dr. J.P. Ruurdadr. G.J. Meijer
Entree
Gratis