Promotie Na Hu: Objectieve causaliteit, subjectieve causaliteit en prosodievariatie

tot
Een vrouw legt iets uit. Foto: Jessica Da Rosa, via Unsplash
Foto: Jessica Da Rosa, via Unsplash

Op 10 februari verdedigt Na Hu haar proefschrift ‘Speaking of Causality’, waarin ze onderzoekt hoe verschillende soorten causaliteit worden gecommuniceerd in gesproken taal. Dat doet Hu door te laten zien dat niet alleen de lexicale informatie, connectieven zoals ‘want’ en ‘omdat’, maar ook de prosodische informatie een cruciale rol speelt.

Objectieve en subjectieve causaliteit

Taalgebruikers maken onderscheid tussen verschillende soorten causale relaties. Bijvoorbeeld de objectieve causaliteit, die kan worden waargenomen in de fysieke wereld: “Mijn dochter had ruzie met haar beste vriendin, dus huilde ze”. Daarnaast bestaat ook de subjectieve causaliteit, die mensen mentaal creëren: “Mijn dochter huilde, dus misschien had ze ruzie met haar beste vriendin”.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat coherentie-markeerders, zoals gespecialiseerde causale connectieven (bijvoorbeeld ‘want’ en ‘omdat’), mensen kunnen helpen te bepalen welk type causaliteit een spreker bedoelt. In haar proefschrift richt Hu zich op de rol van prosodievariatie in toonhoogte, luidheid en timing bij het communiceren van de twee soorten causaliteiten.

Prosodische informatie

Aan de hand van een dialoogtaak die ze zelf ontwikkelde, onderzocht Hu eerst het gebruik van prosodie bij het uitdrukken van objectieve en subjectieve causaliteiten. Vervolgens keek ze naar het effect van prosodische informatie op de constructie van de causaliteiten.

Hu ziet dat er bij het uitdrukken van de twee soorten causaliteiten een wisselwerking is tussen het gebruik van prosodie en het gebruik van gespecialiseerde causale connectieven. De prosodische kenmerken van het Engelse connectief ‘so’ heeft invloed op de verwachtingen van luisteraars over causale relaties in de daaropvolgende woorden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
Na Hu
Proefschrift
Speaking of Causality
Promotor(es)
Prof. dr. T.J.M. Sanders
Prof. dr. H. Quené
Prof. dr. A. Chen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository