12 januari 2017 van 12:45 tot 14:35

Promotie: MRI-gestuurde bestraling bij borstkankerpatiënten maakt nieuwe en nauwkeurigere behandelingen mogelijk

De MRI-versneller (MRL) in het UMC Utrecht maakt het mogelijk om radiotherapie (RT) met online MRI-sturing uit te voeren. Dit proefschrift verkent technische aspecten die bij de implementatie komen kijken voor MRI-geleide lokale en regionaleRT-behandelingen bij borstkanker, waaronder dosimetrische effecten door het 1.5-T magnetische veld. Bij hele-borstbestralingen kan dit een aanzienlijke verhoging van de huiddosis leiden, wat een potentiaal nadeel is. Voor partiële-borstbestralingen zijn de effecten op de huiddosis echter verwaarloosbaar. Anatomische beweging gedurende bestraling wordt steeds relevanter, gegeven kleinere doelvolumina en hogere fractiedosis, waardoor missen van het doel waarschijnlijker wordt. Bij borstbestraling in rugligging is deze beweging over het algemeen beperkt, hoewel sporadisch ook grote verplaatsingen optreden. Hier moet rekening mee gehouden worden om veilige en accurate RT te garanderen. Voor regionaleRT is MRI in vrijwilligers geoptimaliseerd voor het afbeelden van afzonderlijke lymfeklieren. De MRI-geleiding zijn geëvalueerd, kwalitatief en kwantitatief, waarbij gelet is op de geschiktheid van de MRI-technieken voor regionaleRT-planning. MRI van de lymfeklieren is daarna gevalideerd in borstkankerpatiënten, die gescand zijn in RT-positie, voor/na (oksel)operatie. MRI was haalbaar en het aantal lymfeklieren zeer reproduceerbaar. MRI-sturing maakt nieuwe, precieze RT-technieken mogelijk bij borstkankerpatiënten. Het is bijvoorbeeld technisch haalbaar om, bovenop standaard locoregionaleRT, een ablatieve boost te geven op een lymfeklier, ongeacht de locatie van de klier. In de toekomst zullen borstkankerpatiënten optimaal profiteren van online MRI-geleiding in de MRL.

Begindatum en -tijd
12 januari 2017 12:45
Einddatum en -tijd
12 januari 2017 14:35
Promovendus
Tristan van Heijst
Proefschrift
Towards breast cancer radiotherapy on the MRI-linac
Promotor(es)
Jan Lagendijk
Co-promotor(es)
Bram van AsselenDesirée van den Bongard
Entree
Gratis