tot

Promotie: Molecular profiling and targeting of brain cells and circuits related to energy balance and food reward

Samenvatting

Obesitas en andere eetstoornissen zijn gezondheidsproblemen die invloed hebben op een groot aantal mensen. In 2019 had de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht en 1 op de 7 had obesitas. Om eetstoornissen en obesitas beter te begrijpen en om er behandelingen voor te ontwikkelen, moet er meer onderzoek gedaan worden naar de mechanismen die er aan ten grondslag liggen. In dit proefschrift hebben we hersencellen die betrokken zijn bij voedselbeloning en energiebalans beter geclassificeerd en hebben we methodes ontwikkeld om hun functies beter te begrijpen. Ten eerste onderzochten we hersencellen die kunnen reageren op leptine, een verzadigingshormoon de hersenen signaleert het energieverbruik te verhogen en de voedselinname te verminderen. Door gelijktijdig de activiteit van alle genen in die cellen te meten, toonden we aan dat deze hersencellen zeer heterogeen zijn, wat tot uiting komt in hun reactie op energietekort. Deze informatie geeft het belang en de diversiteit van de acties van leptine aan. Ten tweede hebben we genetisch gereedschap ontwikkeld waarmee we de functie van de hersencellen kunnen onderzoeken. Door verschillende doseringen te gebruiken van dit gereedschap konden we ons nauwkeuriger op specifieke hersencellen richten. Daarnaast hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld om de activiteit van hersencellen tijdelijk te veranderen. Deze techniek kan gebruikt worden om de rol van hersencellen in diverse gedragstaken en ziektes te onderzoeken. Al met al vormen de bevindingen van dit proefschrift een basis om kennis vanhersencellen te gebruikenvoor de ontwikkeling van behandelingen voor obesitas en gerelateerde stofwisselingsziekten.

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
N. Kakava Georgiadou
Proefschrift
Molecular profiling and targeting of brain cells and circuits related to energy balance and food reward
Promotor(es)
prof. dr. R.A.H. Adan
Co-promotor(es)
dr. O. Basak