18 april 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Molecular analysis of aggressive colorectal cancer

In 2018 kregen wereldwijd naar schatting meer dan 1.8 miljoen mensen darmkanker en stierven er 881.000 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. In veruit de meerderheid van de gevallen is het overlijden te wijten aan uitzaaiingen. Ondanks vele verbeteringen in de behandeling van darmkanker blijft de prognose zeer somber, 15% van de patiënten met uitgezaaide darmkanker leeft na 5 jaar nog. Een operatie is de enige kans op genezing, maar is bij slechts 1 op de 4 patiënten mogelijk. De huidige chemotherapie reduceert het risico op het krijgen van uitzaaiingen van 50 naar 35%, wat betekent dat slechts 15% van de patiënten hiervan voordeel ondervindt. Nieuwe therapieën zijn dus hard nodig. Genexpressie analyse van darmkanker heeft aangetoond dat er verschillende genetische subtypen van darmkanker bestaan. Hierbij is er sprake van 1 subtype dat een zeer slechte prognose met zich meebrengt.

Dit proefschrift draagt bij aan de verdere moleculaire karakterisatie van dit agressieve subtype en de interactie van dit subtype met bindweefselcomponenten. Chemoresistentie is een belangrijk obstakel in de behandeling van darmkanker. Door genexpressieprofielen van wel versus niet behandelde levermetastasen met elkaar te vergelijken, stelde dit ons in staat om het energiemetabolisme van cellen te identificeren als een mechanisme betrokken bij chemoresistentie. Uitzaaien is een kenmerk van agressieve kanker, dit proefschrift toont de relatie aan tussen invasie van het lymfesysteem en het agressieve subtype in zowel primaire als gemetastaseerde darmkanker. Daarnaast biedt het een genetische signatuur om patiënten met lymfeklieruitzaaiingen vroegtijdig te kunnen opsporen. Als laatste brengt het RAF1 aan als een mogelijk therapeutisch doelwit in de behandeling van darmkanker.

Begindatum en -tijd
18 april 2019 14:30
Einddatum en -tijd
18 april 2019 15:30
Promovendus
Thomas Vellinga
Proefschrift
Molecular analysis of aggressive colorectal cancer
Promotor(es)
Prof. I.H.M. Borel RinkesProf. O.W. Kranenburg
Co-promotor(es)
Prof. J. Hagendoorn
Entree
Gratis