23 oktober 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie Joanna Kowalczyk

Promotie: Moleculaire mechanismen bij de afbraak van biomassa in de schimmel Aspergillus

Joanna Kowalczyk bestudeerde de interactie van twee sets regulatoren die enzymen, die biomassa afbreken, beïnvloeden bij de schimmel Apergillus

Plantenbiomassa bestaat voornamelijk uit polysachariden (cellulose, hemicellulose en pectine) en het aromatisch polymeer lignine. Filamenteuze schimmels scheiden hydrolytische enzymen uit die planten biomassa afbreken en daarmee bijdragen aan de globale koolstofcyclus. Deze enzymen worden ook gebruikt in de productie van voedsel en frisdranken, papier, textiel en biobrandstoffen. Schimmels van de genus Aspergillus produceren hoge hoeveelheden en een breed scala aan plantenbiomassa afbrekende enzymen, waardoor ze bijna alle verschillende natuurlijke biotopen kunnen koloniseren. Een dieper begrip van de moleculaire mechanismen die het plantenbiomassa afbrekende potentieel van Aspergillus beïnvloeden is daarom interessant voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

In het proefschrift Joanna Kowalczyk is met name gekeken naar de regulatie van de productie van deze enzymen, omdat dit bepaalt welke enzymen geproduceerd worden en wanneer. De nadruk in het proefschrift ligt daarbij op de interactie tussen verschillende regulatiesystemen. In de natuur kunnen meerdere tegelijk geactiveerd worden, maar hoe deze elkaar beïnvloeden is niet bekend. Kowalczyk bestudeerdede interactie van twee sets regulatoren, wat liet zien welk van deze regulatoren de grootste invloed heeft op de productie van biomassa-afbrekende enzymen. Daarnaast keek zij wat het effect is van het uitschakelen van verschillende regulatoren op de mogelijkheid van deze schimmel om planten biomassa te koloniseren en af te breken.

De data die Joanna Kowalczyk in dit proefschrift presenteert illustreert de complexiteit van het transcriptie-regulatienetwerk van Aspergillus, betrokken bij de afbraak van plantenbiomassa en geeft daarnaast nieuwe suggesties voor verder onderzoek.

Begindatum en -tijd
23 oktober 2017 10:30
Einddatum en -tijd
23 oktober 2017 11:30
Promovendus
J.E. Kowalczyk
Proefschrift
Molecular mechanisms shaping the plant biomass utilization potential in Aspergillus
Promotor(es)
prof.dr.ir. R.P. de Vries