26 oktober 2016 van 12:45 tot 13:30

Promotie: Mogelijkheden voor aardwarmte in Nederland

Er is weinig bekend over de Nederlandse potentie voor elektriciteitsproductie uit aardwarmte. Promovendus Wouter van Leeuwen vertaalde ervaringen uit Turkije en de Filippijnen naar de Nederlandse situatie.

Aardwarmte kan in een substantieel deel van de wereldwijde energiebehoefte voorzien, maar in Nederland is nog weinig bekend over ultradiepe geothermie. Dat is de warmte die van meer dan vier kilometer onder de grond vandaan wordt gehaald. De magnetotellurische methode (MT) is mogelijk geschikt om de diepe ondergrond in kaart te brengen, schrijft promovendus Wouter van Leeuwen in zijn proefschrift.

Door aan het aardoppervlak de tijdsvariaties in het elektromagnetische veld te meten, worden met behulp van MT de elektrische weerstandsstructuren van de ondergrond in beeld gebracht. Het resulterende driedimensionaal model geeft vervolgens informatie over de diepte en temperatuur van het bestudeerde geothermische reservoir. Hieruit kan onder andere het elektrische vermogen van het reservoir worden ingeschat.

Omdat MT-data van de Nederlandse ondergrond niet beschikbaar zijn, gebruikte Van Leeuwen data van geothermische projecten in de Filippijnen en Turkije. De ervaringen die hij daarmee op deed kon hij vertalen naar Nederlandse omstandigheden.

Om de specifieke uitdagingen van MT in Nederland het hoofd te bieden adviseert Van Leeuwen om naast het gebruik van gespecialiseerde processing tools, tijdens het modelleren ook gebruik te maken van informatie uit de seismiek. Hij concludeert dat bij het interpreteren van een geothermisch systeem naast geofysische informatie, ook geochemische en geologische data noodzakelijk zijn.

Begindatum en -tijd
26 oktober 2016 12:45
Einddatum en -tijd
26 oktober 2016 13:30
Promovendus
Wouter van Leeuwen
Proefschrift
Geothermal exploration using the magnetotelluric method
Promotor(es)
Ruud Schotting