tot

Promotie: MODELING VERTEBRATE ADULT STEM CELLS AND THEIR PROGENY

Samenvatting 

Het volwassen menselijk lichaam bestaat uit biljoenen cellen. Deze cellen vormen de bouwstenen van elk orgaan en weefsel in het lichaam. Tijdens ons leven verliezen we constant cellen op verschillende snelheden, door natuurlijke afbreuk of schade. Extreme voorbeelden zijn bijvoorbeeld de darm en de spiercellen van het hart, met respectievelijke omlooptijden van enkele dagen tot bijna een mensenleven. Volwassen stamcellen zijn cellen die verloren weefsel vervangen door zichzelf te delen.

Mijn promotieonderzoek is gericht op het modelleren van volwassen stamcellen en hun nakomelingen. Het bestuderen van volwassen stamcel identiteit en functie is belangrijk voor het begrijpen hoe een orgaan werkt (op celniveau) en wat er misgaat tijdens ziekte. Ieder orgaan en ieder dier heeft zijn eigen strategie om stamcellen in te zetten en verloren weefsel te vervangen. We hebben in vivo ‘lineage tracing’ en in vitro organoïd technologie toegepast op verschillende organen en gewervelden dieren.

We hebben alle delende cellen van het neonatale, volwassen en beschadigde hart in kaart gebracht. Op deze manier kunnen we verklaren welke cellen geactiveerd worden en belangrijk zijn bij het overleven van een hartinfarct. Met organoïd technologie genereren we een kweeksysteem in het lab van zowel de traanklier van de mens als de gifklier van de slang. Alhoewel de organen totaal verschillende biologische functies hebben, vinden we een verrassende overeenkomst in de activatie van stamcellen.

Samengevat, mijn onderzoek beschrijft nieuwe experimentele modellen voor het bestuderen van volwassen stamcellen en het ontdekken van hun capaciteiten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
Y. Post MSc
Proefschrift
MODELING VERTEBRATE ADULT STEM CELLS AND THEIR PROGENY
Promotor(es)
prof. dr. J.C. Clevers
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository