tot

Promotie van K.D. Lemmen

Promotie: Mitigating Elemental Imbalance

Organismen zijn gebouwd uit elementen (onder meer koolstof, stikstof en fosfor) volgens bepaalde verhoudingen. De verhoudingen waarin deze elementen in de omgeving beschikbaar zijn, komen niet altijd overeen met de behoeften. Zo’n ‘stoichiometrische discrepantie’ kan een negatief effect hebben op de overleving, groei en voortplanting van de betrokken organismen. Organismen kunnen niettemin het vermogen hebben zich zowel via genetische (dus evolutionaire) als niet-genetische manieren hieraan aan te passen. Het doel van dit proefschrift was het vermogen te onderzoeken van invertebraten (meer bepaald zoöplankton) om te gaan met een gebrek aan fosfor in hun dieet.

Gebruik makend van een combinatie van literatuurgegevens en experimenten blijkt uit ons werk: 1) dat populaties een substantiële hoeveelheid genetische variatie kunnen herbergen voor kenmerken die een rol spelen bij het omgaan met stoichiometrische discrepanties; 2) een stoichiometrische discrepantie kan het evolutionair traject van een populatie op een deels voorspelbare manier beïnvloeden; 3) evolutionaire responsen op fosforlimitatie zijn moeilijk direct waar te nemen (cf. cryptische evolutie) aangezien het verschil in groeisnelheid tussen populaties geëvolueerd onder fosfor-arme dan wel fosforrijke omstandigheden vergelijkbaar is met het verschil waargenomen tussen voorouderlijke, niet-geëvolueerde populaties die gekweekt zijn onder de respectieve voedselcondities; 4) Er is nood aan meer realisme in bestaande theoretische raamwerken voor de voorspelling van zowel genetische als niet-genetische responsen van populaties op veranderingen in de relatieve beschikbaarheid van elementen.

Een beter begrip van dergelijke responsen ten aanzien van stoichiometrische discrepanties is in toenemende mate vereist wegens de snelheid waarmee de relatieve beschikbaarheid van elementen in de natuur verandert.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
K.D. Lemmen
Proefschrift
Heritable & non-heritable adaptive responses to phosphorus limitation in an aquatic consumer
Promotor(es)
prof. dr. E. van Donk
Co-promotor(es)
dr. S.A.J. Declerck
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository