Promotie: Minimal invasive strategies and quality improvement for colorectal cancer

Promotie van Jelle Frank Huisman

tot

Sinds de start van het bevolkingsonderzoek in 2014 wordt dikke darmkanker steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten in de behandeling van dikke darmkanker en de ontwikkeling van nieuwe minimaal invasieve behandelmodaliteiten. In dit proefschrift zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van kwaliteit van de zorg die geleverd wordt binnen de zorgketen darmkanker.

In het eerste deel wordt beschreven dat CT colonografie als alternatief voor colonoscopie bij iFOBT positieve individuen een lagere diagnostische waarde heeft voor advanced adenomen en veel (niet-relevante) extra-colonische nevenbevindingen oplevert.

In het tweede deel wordt beschreven dat radiologische beeldvorming voor detectie naar potentiële uitzaaiingen tijdens tumor stadiëring en tijdens de follow up van darmkanker overbodig is bij het laag-risico T1 carcinoom. De zeer kleine kans op uitzaaiingen naar andere organen weegt niet op tegen het vinden van (niet-relevante) bijvangst en kosten. Ook is de waarde van aanvullende stadiëring met CT colonografie bij obstructief dikke darmkanker beperkt.
 
In het derde deel beschrijven we meerdere minimaal invasieve behandelmodaliteiten met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en toename van een orgaansparende behandeling. We laten zien dat endoscopische mucosale resectie (EMR) van grote poliepen veilig toegepast kan worden bij ouderen, ‘endoscopisch geassisteerde laparoscopische wig resectie’ (CAL-WR) een effectieve en veilige behandeling is voor complexe colon poliepen en dat structurele response evaluatie na neoadjuvante chemoradiatie met de optie voor Watch-and-Wait bij lokaal gevorderde endeldarmkanker leidt tot halvering van onnodige operaties (ypTN0M0). Daarnaast worden de resultaten beschreven van een ontlastend colostoma bij acuut linkszijdige colorectale obstructie als brug naar definitieve chirurgische resectie en de effectiviteit van endosponge therapie bij naadlekkage na rectumchirurgie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
J.F. Huisman
Proefschrift
Minimal invasive strategies and quality improvement for colorectal cancer
Promotor(es)
prof. dr. F.P. Vleggaar
Co-promotor(es)
dr. W.H. de Vos tot Nederveen Cappel
dr. H.L. van Westreenen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository