11 mei 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie Miguel Laborda Pemán over de bloei van lokale samenwerking in de middeleeuwen

De leden van het gilde van de Grote Kruisboog te Mechelen (ca. 1500). Bron: Wikimedia Commons
De leden van het gilde van de Grote Kruisboog te Mechelen (ca. 1500). Bron: Wikimedia Commons

Miguel Laborda Pemán MA (Economische en Sociale Geschiedenis) zal op 11 mei 2017 zijn proefschrift Beyond Markets and Hierarchies in Pre-Industrial Europe. The Evolution of Institutions for Collective Action in Historical Perspective verdedigen.

Collectieve actie

Vanaf de late middeleeuwen voltrokken in West-Europa revolutionaire veranderingen in de manier waarop individuen met elkaar omgingen en in hoe ze hun gezamenlijke belangen bestierden. In een tijd van commerciële en stedelijke heropleving, begonnen individuen – in uiteenlopende omstandigheden – hun collectieve verbintenissen vis-à-vis feodale autoriteiten te formaliseren. In zijn proefschrift analyseert Laborda-Péman het ontstaansproces en de lange-termijnontwikkeling van deze historische instituties van collectieve actie.

Miguel Laborda Pemán MA
Miguel Laborda Pemán MA

Ambachtsgilden en ‘commons’ als voorbeelden

In zijn proefschrift beschouwt Laborda-Péman deze ontwikkeling van intensieve samenwerking op lokaal niveau als één van de meest kenmerkende eigenschappen van Europese uitzonderlijkheid – wat hij het Ostromian-Tocquevillian framework noemt. In tegenstelling tot eerdere benaderingen, stelt hij dat als we vanuit dit kader naar de bijzondere Europese ontwikkeling kijken we uitkomen bij de volgende drie met elkaar samenhangende vragen:

  1. Waarom bloeide samenwerking in de laatmiddeleeuwse periode?
  2. Hoe behielden lokale gemeenschappen hun kracht op de lange termijn?
  3. Hoe verhielden corporaties zich vanaf de vroegmoderne periode tot de dan opkomende staatsstructuren?

In zijn proefschrift schetst Miguel een theoretisch kader dat preliminaire antwoorden biedt op de eerste twee vragen. Vervolgens presenteert hij kwantitatief en kwalitatief bewijsmateriaal over ambachtsgilden en ‘commons’, waarvan gesteld kan worden dat het de twee belangrijkste voorbeelden van geformaliseerde samenwerking van voor 1800 zijn, met als doel om een aantal hypothesen te testen op basis van het gepresenteerde kader.

Het onderzoek is gefinancieerd door een bijdrage van de European Research Council, NWO en Fundación Ramón Areces

Begindatum en -tijd
11 mei 2017 12:45
Einddatum en -tijd
11 mei 2017 13:45
Promovendus
Miguel Laborda Pemán MA
Proefschrift
Beyond Markets and Hierarchies in Pre-Industrial Europe. The Evolution of Institutions for Collective Action in Historical Perspective
Promotor(es)
Prof. dr. T. de Moor, Prof. dr. J. Luiten van Zanden