Promotie: Microtubules in Motion: dynamics and diversity of the microtubule cytoskeleton

K.I. Jansen

tot

Het menselijk lichaam bestaat uit veel verschillende celtypes. Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor het leven zoals wij dat kennen. Elk celtype in ons lichaam is verantwoordelijk voor een specifieke biologische functie. Er bestaat een nauwe relatie tussen de specifieke functie en de architectuur van een cel. Cellen zijn op zo’n manier opgebouwd dat de functie van een cel maximaal wordt ondersteund door de vorm van deze cel.

Cellen produceren hun eigen cellulaire bouwstenen en deze bouwstenen moeten getransporteerd worden van de productielocatie naar de constructielocatie. Daarvoor hebben cellen hun eigen transportsysteem. Dit transportsysteem lijkt op een transportsysteem zoals we dat kennen uit ons dagelijks leven: vrachtwagens die lading vervoeren over verschillende snelwegen. In cellen zijn het alleen motoreiwitten die lading vervoeren naar een specifieke bestemming in de cel door zich voort te bewegen over microtubuli. Dit proces wordt beïnvloed door twee belangrijke factoren: (1) de geometrie van het netwerk van microtubuli (in andere woorden, de organisatie van het cellulaire wegennetwerk); en (2) motoreiwitten die specifieke microtubuli selecteren om zich langs voort te bewegen.

Voordat we een Google Maps van de Cel kunnen construeren, zijn er nog vele mysteries betreffende de exact constructie en de verkeersregels van het cellulaire wegennetwerk die opgelost moeten worden. Dit proefschrift poogt een (klein) stukje van de puzzel op te lossen en onderzoekt hoe het netwerk van microtubuli wordt gevormd en georganiseerd in gespecialiseerde cellen. Daarnaast onderzoekt het hoe cellulaire cues het netwerk van microtubuli diversifiëren voor een efficiënte navigatie van motoreiwitten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
K.I. Jansen
Proefschrift
Microtubules in Motion: dynamics and diversity of the microtubule cytoskeleton
Promotor(es)
prof. dr. L.C. Kapitein
prof. dr. C.C. Hoogenraad
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository