tot

Promotie: Microorganisms and their components present in livestock ambient air in relation to respiratory symptoms

Samenvatting:

Blootstelling aan fijn stof van veehouderijen (BioPM) heeft een reeks effecten aangetoond om verschillende facetten van allergische luchtwegaandoeningen te bevorderen of te remmen. Het hoofddoel van dit proefschrift was om te onderzoeken of micro-organismen of hun componenten die aanwezig zijn in de binnenlucht van veehouderijen bijdragen aan het ontstaan en / of verergeren van luchtwegklachten bij astmapatiënten. We karakteriseerden de microbiële en schimmelprofielen van BioPM veehouderijen en hun effect op aangeboren receptoren en cellen. De bacteriële en schimmelgemeenschappen van vee in de lucht BioPM bleken te zijn gegroepeerd op dierenboerderij. BioPM afkomstig van alle bedrijven veroorzaakte een concentratieafhankelijke toename van de ontstekingsreactie. De resultaten tonen ook aan dat BioPM van alle bedrijven de versterking van een ontstekingsreactie veroorzaakte bij het gebruik van bloedcellen van gezonde individuen en astmapatiënten, en het kan verband houden met oxidatieve stress. We vonden echter geen duidelijke verschillen in oxidatieve stress en ontstekingsreactie op BioPM tussen bloedcellen van gezonde controles en astmapatiënten. We hebben onderzocht of en hoe BioPM van livetock-boerderijen allergische reacties op de luchtwegen zou kunnen wijzigen door een experimenteel muismodel te gebruiken, evenals de mogelijke onderliggende mechanismen. De resultaten geven aan dat blootstelling door inademing van BioPM van kippen- en varkensbedrijven kan leiden tot een verbetering van de luchtwegallergische respons bij muizen. Al deze resultaten geven aan dat de blootstelling van BioPM van veehouderijen de verbetering van de luchtwegallergische reactie kan veroorzaken. De variatie in de reacties tussen bedrijven kan te maken hebben met het verschil in microbiële en schimmelprofielen. Inzicht in de bron en doses BioPM die de allergische reactie van de luchtwegen kunnen beïnvloeden, kunnen gevoelige personen helpen om hun ademhalingsaandoeningen niet te verergeren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Promovendus
D. Liu
Proefschrift
Microorganisms and their components present in livestock ambient air in relation to respiratory symptoms
Promotor(es)
prof. dr. F.R. Cassee
prof. dr. G. Folkerts
Co-promotor(es)
M.E. Nijland
dr. E. Pinelli Ortiz