tot

Promotie: Microorganisms and electron acceptors affecting methane oxidation in freshwater and marine systems

Methaan is een sterk broeikasgas dat kan worden uitgestoten door meren en zeeën. Het wordt geproduceerd in de sedimenten en kan vervolgens via de waterkolom de atmosfeer bereiken. Methaan kan een belangrijk onderdeel zijn van de interne koolstofcyclus van meren en zeeën, via de processen van methaanproductie en methaanconsumptie. Methaanconsumptie, uitgevoerd door methaanoxiderende (methanotrofe) bacteriën of archaea, kan methaanemissies sterk reduceren en kan daarnaast een vitale rol spelen in het beschikbaar maken van de koolstof uit methaan aan andere leden van de microbiële gemeenschap. Om methaan te oxideren hebben sommige soorten zuurstof nodig, terwijl andere soorten juist zuurstofvrije omstandigheden vereisen. Zij gebruiken andere stoffen, genaamd elektronenacceptoren, om de redoxreactie volledig te laten verlopen. Nitraat- en sulfaattoevoegingen aan zoetwater resulteerden in een sterke toename van de methaanconsumptie, wat suggereert dat deze stoffen als alternatief voor zuurstof kunnen worden gebruikt. DNA-studies lieten zien dat waarschijnlijk niet de methaanconsumeerders zelf, maar andere organismen deze stoffen gebruikten en dat de twee organismen vervolgens samenwerkten om zowel methaan als nitraat uit het water te verwijderen. In zeewater is het gebruik van nitraat en sulfaat als alternatief voor zuurstof onwaarschijnlijk, omdat ze natuurlijk gezien nauwelijks voorkomen in zeewater. IJzerdeeltjes en organische stoffen zijn meer waarschijnlijke elektronenacceptoren onder deze omstandigheden. Dit is in de Zwarte Zee inderdaad waarschijnlijk het geval, aangezien het erop lijkt dat de aanwezige methaanconsument deze stoffen kan gebruiken. Het is echter moeilijk om de precieze processen vast te stellen omdat de snelheid van methaanconsumptie in de Zwarte Zee zeer laag is.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
Sigrid van Grinsven
Proefschrift
Microorganisms and electron acceptors affecting methane oxidation in freshwater and marine systems
Promotor(es)
prof. dr. ir. J.S. Sinnighe Damste
prof. dr. ir. S. Schouten
Co-promotor(es)
dr. L. Villaneuva