Promotie: Microbiome and Inflammation in Antibody Deficiency

tot

Samenvatting

Common variable immunodeficiency (CVID) is een afweerstoornis die niet alleen verhoogde vatbaarheid voor infecties veroorzaakt, maar ook voor het ontwikkelen van inflammatoire complicaties zoals autoimmuniteit, lymfoïde proliferatie, kanker, en granulomateuze ziekten. Recente bevindingen suggereren dat het microbioom een belangrijke rol zou kunnen spelen in het ontstaan van deze complicaties. Wij onderzochten de rol van de microbiota van de darm en de bovenste luchtwegen in het ontstaan van inflammatie en immuun dysregulatie in CVID. 

In deze scriptie laten we zien dat immuun dysregulatie in CVID patiënten een complexe en heterogene ziekte is, die wordt gekenmerkt door chronische activatie van het immuunsysteem. Uit eerder onderzoek was bekend dat immunoglobuline A, welke veel CVID patiënten onvoldoende aanmaken, belangrijk is voor de regulatie van het microbioom. Wij laten zien dat longziekte in CVID geassocieerd is met IgA deficiëntie en veranderingen in het microbioom van de bovenste luchtwegen. 
Daarna werd de hypothese onderzocht dat een verstoord microbioom van de darm bijdraagt aan systemische inflammatie in CVID patiënten. Naast een specifiek darm microbioom bij deze patiënten vonden we dat de bacterie Enterococcus gallinarum zou kunnen bijdragen aan immuun dysregulatie in CVID patienten. 

We concluderen dat in CVID, immuun deficiëntie kan leiden tot verstoring van het microbioom. Aanwezigheid van specifieke (pathogene) bacteriën die geassocieerd zijn met auto-immuun ziekten kan de dysregulatie en chronische activatie van het immuunsysteem in CVID verergeren, wat leidt tot klinische ziekte.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
R. Berbers MSc
Proefschrift
Microbiome and Inflammation in Antibody Deficiency
Promotor(es)
prof. dr. R.J.L. Willems
prof. dr. J.M. van Laar
Co-promotor(es)
dr. H.L. Leavis
dr. P.M. Ellerbroek
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository