tot

Promotie Michel Sinke: MRI-based Measurement of Structural and Functional Connectivity in Health and Disease

Op 2 juli verdedigt Michel Sinke zijn proefschrift, getiteld MRI-based Measurement of Structural and Functional Connectivity in Health and Disease

Samenvatting promotieonderzoek

Het brein kan worden beschouwd als een zeer complex integratief netwerk dat zoogdieren in staat stelt tot gezonde hersenfunctie en gedrag. Het is daarom van belang om de consequenties van hersenziekten te bestuderen vanuit een netwerkperspectief om pathologische processen en herstelmechanismen beter te begrijpen. In dit proefschrift maakten we gebruik van deze netwerkbenadering om ons begrip van mechanismen die ten grondslag liggen aan hersenschade en herstel na beroerte en hersentrauma te vergroten. Daarnaast onderzochten we de invloed van veroudering op de kwetsbaarheid van hersennetwerken voor laesies. Hiervoor gebruikten we structurele en functionele MRI-technieken gecombineerd met netwerk analyse methoden, zoals de ‘minimum spanning tree’ (MST) benadering en Bayesiaanse ‘exponential random graph models’ (ERGMs). Onze studies laten zien dat in vivo MRI-technieken unieke mogelijkheden bieden om structurele en functionele hersennetwerken longitudinaal te onderzoeken na hersenschade. We hebben aangetoond dat een beroerte verafgelegen schade kan veroorzaken in specifieke banen (zoals de corticospinale baan) en netwerken, zelfs tot in de contralaesionale hemisfeer. Structurele en functionele netwerken lijken meer kwetsbaar voor hersenlaesies in zowel oudere mensen als ratten. Geavanceerde methoden zoals Bayesiaanse ERGMs en MSTs kunnen originele of complementaire inzichten verschaffen in hersennetwerkstructuur en -functie. Samen tonen de studies in dit proefschrift de potentie van de netwerk analytische benadering voor hersenonderzoek bij ziekte en gezondheid, waarbij de toepassing ervan kan leiden tot nieuwe inzichten in ziektemechanismen, identificatie van diagnostische biomarkers en de ontdekking van therapeutische doelwitten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
Promovendus
M.R.T. Sinke
Proefschrift
MRI-based Measurement of Structural and Functional Connectivity in Health and Disease
Promotor(es)
prof. dr. R.M. Dijkhuizen
Co-promotor(es)
dr. W.M. Otte