15 maart 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Michail Zontos: De erfenis van Europa in de Amerikaanse progressieve geschiedschrijving

Immigranten arriveren in New York, 1887 © iStockphoto.com
Immigranten arriveren in New York, 1887. © iStockphoto.com

Op 15 maart 2019 verdedigt Michail Zontos MA (Geschiedenis) zijn proefschrift The legacy of Europe in American progressive historiography: The transatlantic persuasion of Frederick Jackson Turner and Charles Austin Beard in het Academiegebouw. 

Zontos heeft onderzocht op welke manieren Frederick Jackson Turner en Charles Austin Beard, twee van de meest invloedrijke Amerikaanse geschiedschrijvers uit Amerika’s “Progressive era”, zin en betekenis gaven aan de “Oude Wereld”. Latere beschouwers zien Turner en Beard traditioneel als exponenten van Amerikaans exceptionalisme en isolationisme. Deze studie betoogt dat een nauwgezette lezing van hun werk aan de hand van theoretische benaderingen zoals transnationalisme, imagologie, en het begrip referentiecultuur deze traditionele plaatsing van het werk van Turner en Beard niet ondersteunt en dat beide historici zich hun hele wetenschappelijke carriere diepgaand met Europa bezighielden.

Frederick Jackson Turner (1861-1932) en Charles Austin Beard (1874-1948). Bron: Wikimedia
Frederick Jackson Turner (1861-1932) en Charles Austin Beard (1874-1948). Bron: Wikimedia

inclusief transatlanticisme

Europa strekte beiden tot “referentiecultuur”, een referentiepunt dat beiden gebruikten bij hun afmeting van de rol van de Verenigde Staten als land en als cultuur. Beiden beschouwden de Verenigde Staten als een opkomende politieke, economische, militaire, en culturele macht, maar zij hielden consequent vol dat de plaats van hun land, uitzonderlijk als zij was, alleen van betekenis kon zijn op het wereldtoneel als hun land cultureel verweven zou blijven op dat internationale toneel. Zo gezien was de opvatting van beide historici van Amerika’s exceptionalisme er een die een inclusief transatlanticisme voorop zette en niet een Amerikaans isolationisme.

transatlantische dialoog

Deze studie belicht de langere geschiedenis van de transatlantische intellectuele dialoog, een dialoog tussen de Nieuwe en de Oude Wereld. Zij belicht ook hoe deze geschiedenis heeft doorgeklonken in de opkomst van de Verenigde Staten als wereldmacht. En tenslotte laat de analyse zien hoe deze hoofdthema’s van de transatlantische dialoog zich verhouden tot huidige ontwikkelingen in de V.S., met de opkomst van nationalistische sentimenten en de verkiezing van een Amerikaanse president onder het banier van een herlevend isolationisme als leidraad voor nationaal beleid.

Begindatum en -tijd
15 maart 2019 12:45
Einddatum en -tijd
15 maart 2019 13:45
Promovendus
Michail Zontos
Proefschrift
The legacy of Europe in American progressive historiography: The transatlantic persuasion of Frederick Jackson Turner and Charles Austin Beard
Promotor(es)
Prof. dr. J. Van Eijnatten
Co-promotor(es)
Prof. dr. J. Verheul