8 februari 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Methaan in de atmosfeer nauwkeuriger bepaald met satellietwaarnemingen

Sudhanshu Pandey ontwikkelde en testte een nieuwe methode om de mondiale emissie van methaan in de atmosfeer beter te kunnen bepalen. Methaan (CH4) is na kooldioxide (CO2) het belangrijkste broeikasgas dat door mensen wordt geproduceerd. Het is verantwoordelijk voor ruwweg 20% van het versterkte broeikaseffect. De mondiale emissies van CH4 worden geschat met de zogenaamde inverse modelleringstechniek op basis van atmosferische metingen. De metingen van satellieten zijn hiervoor goed bruikbaar, aangezien deze de benodigde mondiale meetdekking kunnen bereiken. Het nut van deze metingen werd tot nu toe echter beperkt door meetonzekerheden als gevolg van de verstrooiing van zonlicht op stofdeeltjes en cirrusbewolking.

De zogenaamde ratio-inversemodelleringsmethode die Pandey gebruikte, schat de emissies van CH4 op basis van de verhouding van methaan en kooldioxide die satellieten waarnemen. Het voordeel van deze methode is dat meetfouten door verstrooiing tegen elkaar wegvallen in de deling. Pandey testte de toepassing van deze methode in een synthetisch computerexperiment, waarin synthetische metingen gemaakt werden op basis van een vooraf bekende emissieconfiguratie. Bovendien paste hij de methode toe op echte satellietmetingen van de Greenhouse Gases Observing Satellite (GOSAT) om de methaan- en kooldioxide-emissies te bepalen voor de jaren 2009 en 2010. Daarnaast gebruikte hij de GOSAT-metingen om de invloed te bestuderen van het weerfenomeen La Nina in 2011 op de mondiale methaanemissie. Daarbij vond hij een toegenomen uitstoot van methaan door tropische overstromingsvlaktes die waren ontstaan na de toegenomen neerslag tijdens La Nina.

Begindatum en -tijd
8 februari 2017 16:15
Einddatum en -tijd
8 februari 2017 17:15
Promovendus
S. Pandey
Proefschrift
Advancing the use of satellites to constrain atmospheric methane fluxes
Promotor(es)
prof.dr. T. Roeckmannprof.dr. I. Aben
Co-promotor(es)
ir. S. Houweling