15 september 2017 van 12:45 tot 13:30

Promotie Melvin Wevers over de V.S. als referentiecultuur

© iStockphoto.com/ArtMarie
© iStockphoto.com/ArtMarie

In zijn proefschrift past drs. Melvin Wevers MA (Cultuurgeschiedenis) algoritmes toe op miljoenen gedigitaliseerde kranten –  big data – om te onderzoeken hoe Nederlanders producten met de Verenigde Staten associeerden in de moderniserende consumentenmaatschappij in de twintigste eeuw. Hij toont daarmee aan dat de Verenigde Staten een centrale rol speelden als referentiecultuur in het Nederlandse publieke debat. Op 15 september verdedigt hij zijn proefschrift in het Academiegebouw.

Stereotypen in kranten

De ideeën, waarden en praktijken die geassocieerd worden met de Verenigde Staten in het publieke debat bleven betrekkelijk stabiel in de twintigste eeuw. Deze kern van ideeën, waarden en praktijken kwam voor een groot deel voort uit het feit dat kranten een specifieke perceptie van de Verenigde Staten weergaven, waarmee ze effectief een stereotype creëerden en handhaafden.

Drs. Melvin Wevers MA
Melvin Wevers MA

Nederlandse beeldvorming van de V.S.

Door grote hoeveelheden gedigitaliseerde teksten te bestuderen laat Wevers met zijn onderzoek zien dat het krantendiscours over consumptieartikelen, met name Coca-Cola en sigaretten, vruchtbare inzichten biedt in de manieren waarop de Nederlandse consumenten en producenten de Verenigde Staten en de Amerikaanse consumptiecultuur afbeeldden en waarnamen.

Tegenstrijdige ideeën

Dit soort consumptiegoederen staan ook symbool voor abstractere – en vaak tegenstrijdige – ideeën zoals authenticiteit, massaconsumptie, efficiency, vrijheid en kwaliteit. Deze ideeën werden overgedragen via advertenties voor consumptieartikelen en herhaald in nationale debatten over allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan de moderne consumptiemaatschappij zoals de emancipatie van de vrouw als consument; de verstrengeling van het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid; de gevolgen van globalisering en de gezondheidsrisico's van consumentengoederen zoals sigaretten en frisdrank.

Baken van consumentisme, modernisering en globalisering

Deze debatten laten ook zien dat Nederlandse consumenten de Verenigde Staten als referentiekader gebruikten om zich te verhouden tot de de effecten van Amerikanisering en de transformatie van Nederland in een moderne consumptiemaatschappij. Wevers concludeert in zijn onderzoek dan ook dat ondanks perioden van sterk anti-Amerikanisme, de Verenigde Staten als een aanhoudend baken van consumentisme, modernisering en globalisering bleven functioneren gedurende de twintigste eeuw.

Begindatum en -tijd
15 september 2017 12:45
Einddatum en -tijd
15 september 2017 13:30
Promovendus
Melvin Wevers
Proefschrift
Consuming America. A Data-Driven Analysis of the United States as a Reference Culture in Dutch Public Discourse on Consumer Goods, 1890-1990
Promotor(es)
Prof. dr. Joris van Eijnattendr. Jaap Verheul
Entree
Gratis