tot

Promotie: Meer water in Aziatische rivieren door klimaatverandering

Globe in hand

Promovendus Arthur Lutz concludeert dat klimaatverandering zorgt voor meer regen en smeltwater, en dus voor meer water in de Aziatische rivieren.

Meer dan een miljard

De meeste grote rivieren in Azië ontspringen in de Himalaya en op het Tibetaans Plateau. Ze worden deels gevoed door smeltwater afkomstig van gletsjers en sneeuw, en deels door regen. Benedenstrooms zijn meer dan een miljard mensen afhankelijk van dit water. In een gezamelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en FutureWater onderzocht promovendus Arthur Lutz de effecten van klimaatverandering voor de toekomst van de watervoorraden in de Aziatische hooggebergten.

Rivierwater neemt toe

Lutz concludeert dat tenminste tot 2050 de hoeveelheid water in de grote Aziatische rivieren toe zal nemen. Voor de Ganges, Brahmaputra, Salween en Mekong komt dat voornamelijk door toenemende neerslag en voor de Indus door toenemende gletsjersmelt. Vooral voor die laatste is nog onzeker hoeveel water er na 2050 doorheen zal stromen. De hoeveelheid smeltwater uit het hooggebergte neemt daar af door terugtrekkende gletsjers, maar omdat nog erg onzeker is hoeveel regen er gaat vallen, kon Lutz niet met zekerheid vaststellen of dit de afname van het gletsjersmeltwater compenseert.

Meer kans op overstromingen

Wel is zeker dat er een verschuiving in de verdeling van het water over de seizoenen plaatsvindt, waarbij er in de zomer minder water beschikbaar is en juist meer in de overige seizoenen. Daarnaast kan de hoeveelheid water in de rivieren vaker plotseling veel meer zijn, met als gevolg een verhoogde kans op grote overstromingen zoals die in Pakistan in 2010.

Sustainability Universiteit Utrecht

Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. De focus ligt op water, energie en een gezonde leefomgeving. Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie over het onderzoeksthema Sustainability

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Arthur Lutz
Proefschrift
Impact of climate change on the hydrology of High Mountain Asia
Promotor(es)
Marc Bierkens
Walter Immerzeel