Promotie: Meer dan een kwestie van tijd: de verlenging van de tbs-maatregel

tot
Academiegebouw Universiteit Utrecht

Rozemarijn van Spaendonck, verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging aan de Universiteit Utrecht verdedigt haar proefschrift op 5 februari 2021. Het is getiteld: Meer dan een kwestie van tijd: de verlenging van de tbs-maatregel.

Over dit promotieonderzoek is een animatie gemaakt door Renée van den Kerkhof:

Samenvatting van het onderzoek

De tbs-maatregel behoort tot de meest ingrijpende strafrechtelijke sancties in Nederland. Om de samenleving te beschermen tegen nieuwe misdrijven wordt de tbs-gestelde opgenomen in een forensische kliniek. Als de behandeling aanslaat, kan de tbs-gestelde geleidelijk terugkeren naar de samenleving. Rechters bepalen om de één of twee jaar of de tbs-maatregel moet worden verlengd. Dit onderzoek laat zien dat rechters bij deze beslissing sterk vertrouwen op de informatie van gedragsdeskundigen over de tbs-gestelde.

Rechters willen ervan overtuigd worden dat de tbs-gestelde niet nogmaals ernstige misdrijven zal plegen. Daarom vinden zij het belangrijk dat de tijd wordt genomen voor de behandeling en de terugkeer naar de samenleving. Rechters beëindigen de tbs-maatregel pas als het langere tijd goed gaat met de tbs-gestelde buiten de muren van de kliniek. Natuurlijk weet niemand zeker of de tbs-gestelde geen misdrijven meer zal plegen. Dit roept de vraag op bij rechters of de tbs-gestelde niet op een gegeven moment het voordeel van de twijfel moet krijgen. De tbs-maatregel is namelijk niet bedoeld om de tbs-gestelde te straffen door hem langdurig op te sluiten.

Rechters willen daarnaast dat de tbs-gestelde een perspectief houdt op een leven in vrijheid. Zij worden kritischer bij de verlenging naarmate de tbs-maatregel langer duurt buiten de schuld van de tbs-gestelde. Rechters houden daarbij rekening met praktische zaken die bij de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel een rol spelen. Hoewel rechters oog hebben voor de belangen van de tbs-gestelde, weegt voor hen de bescherming van de samenleving uiteindelijk het zwaarst.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht & online (link)
Promovendus
Rozemarijn van Spaendonck
Proefschrift
Meer dan een kwestie van tijd: de verlenging van de tbs-maatregel.
Promotor(es)
prof. mr. F.G.H. Kristen
prof. dr. M.M. Boone
Co-promotor(es)
dr. mr. M.A. Simon Thomas