11 september 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie Maryam Imanpour: The role of social networks for combating money laundering

Het witwassen van geld is het maskeren van de illegale bron van het geld door het terug te brengen in het legale financiële circuit. In deze dissertatie is een theoretisch raamwerk opgesteld om de rol van sociale netwerken te begrijpen, en de link tussen criminelen en legale deelnemers in het witwasproces. Maryam Imanpour richt zich op de witwasmethode ‘smurfing’; het splitsen van grote criminele opbrengsten in kleine onopvallende hoeveelheden. Aangezien deze methode normaliter een netwerk vereist, moeten potentiële criminelen banden vormen met andere mensen en een netwerk opstellen voor het witwassen van hun geld.

De onderzoeksvragen richten zich op de manier hoe de netwerken worden gevormd wanneer criminelen strategisch banden vormen om hun geld wit te wassen en wat de vorm van het netwerk is op macroniveau. Bovendien ligt de focus op optimale beleidsplannen om criminaliteit en het witwassen van geld te bestrijden, zowel op nationaal als internationaal niveau. Zodoende introduceert zij sociale netwerk en game theorie in het domein van het witwassen van geld. De studie bevat tevens sommige simulaties teneinde het optimale budget te bepalen voor het anti-witwas beleid.

In Hoofdstuk 2 analyseert Maryam een typerend drugscriminaliteit gerelateerd scenario, door een simpel model te presenteren om, in deze context, de vorming van een witwasnetwerk te bestuderen. In de hoofdstukken 3 en 4, na het karakteriseren van het netwerk, analyseert zij nationaal en internationaal beleid ter bestrijding van het witwassen van geld.

Begindatum en -tijd
11 september 2017 12:45
Einddatum en -tijd
11 september 2017 13:45
Promovendus
Maryam Imanpour
Proefschrift
The role of social networks for combating money laundering
Promotor(es)
Brigitte UngerStephanie Rosenkranz
Co-promotor(es)
Bastian Westbroek