29 augustus 2017 van 14:30 tot 15:45

Promotie Mária Vasiľová over reflexiviteit in zeven talen

© iStockphoto.com

Op 29 augustus verdedigt Mária Vasiľová (Utrecht Institute of Linguistics OTS) haar proefschrift waarin ze reflexiviteit in het Engels, Slowaaks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Pools en Roemeens analyseert, met een speciale focus op de rol van het morfeem -zelf. Ze ontdekt dat deze talen soortgelijke of identieke patronen vertonen binnen het domein van reflexiviteit, ondanks het feit dat deze talen vier verschillende taalfamilies representeren.

Zelf

Haar proefschrift concentreert zich op de posities van zelf waarin het de functie van een reflexieve markering vervult, en vooral op samenstellingen die een 'reflexieve' interpretatie hebben (self-control 'zelfcontrole' in het Engels, Eigenlob/Selbstlob 'zelfprijzing' in het Duits, autodérision‘zelfspot’ in het Frans, of önbecsülés ‘zelfvertrouwen’ in het Hongaars).

Taalvergelijking

In haar proefschrift combineert Vasiľová twee methoden, die zich beide concentreren op taalvergelijking. Contrastieve taalkunde en taalkundige typologie vertegenwoordigen vergelijkbare benaderingen naar talen. Vasiľová gebruikt elementen uit beide om erachter te komen of het mogelijk is om soortgelijke of identieke strategieën van reflexiviteit op zowel het lexicale als het syntactische niveau te ontdekken.

Gelijke eigenschappen

De analyse van de Engelse, Slowaakse, Hongaarse, Italiaanse, Roemeense, Poolse en Nederlandse zelf-samenstelling laten meerdere gemeenschappelijke kenmerken tussen de talen zien. Ondanks het feit dat deze talen vier verschillende taalfamilies representeren, laten hun eigenschappen in het domein van de reflexiviteit vergelijkbare of identieke eigenschappen zien.

Begindatum en -tijd
29 augustus 2017 14:30
Einddatum en -tijd
29 augustus 2017 15:45
Promovendus
Mária Vasiľová
Proefschrift
Compounds and Identity. A Cross-Linguistic Study of SELF-compounds
Promotor(es)
Prof. dr. Martin Everaert Prof. dr. Pavel Stekauer, DrSc.
Entree
Gratis