Promotie Maren van Rijssen: Hoe we communicatieproblemen tussen mensen met afasie en zorgprofessionals kunnen voorkomen

tot
Logopedist met een patiënt tijdens Afasietherapie © iStockphoto.com/Wanderluster
Logopedist met een patiënt tijdens Afasietherapie © iStockphoto.com/Wanderluster

Op 21 december promoveert Maren van Rijssen bij de leerstoel Logopediewetenschap met haar proefschrift getiteld 'CommuniCare'.

Afasie

De taalstoornis afasie is bij veel Nederlanders nog onbekend. En dat terwijl het veel voorkomt, er zijn zelfs meer mensen met afasie dan met Parkinson.

Afasie is een mogelijk gevolg van een beroerte. Voor mensen met afasie is het vaak erg lastig om anderen te begrijpen of zichzelf te uiten. Soms kunnen mensen met afasie helemaal geen woorden meer vinden en vaak vinden ze het moeilijk om gesprekken te volgen.

Logopedisten bieden behandeling voor de taalstoornis en zijn expert op het gebied van communicatie. Bij de behandeling kunnen ook andere zorgverleners betrokken zijn, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, verpleegkundige en maatschappelijk werker. Door communicatieproblemen tussen patiënt en zorgverlener kunnen onduidelijkheden ontstaan over de behandeling, met vervelende gevolgen zoals lagere tevredenheid over de zorg en hogere medische kosten.

CommuniCare

In haar proefschrift onderzoekt Van Rijssen de behoeften van mensen met afasie, hun naasten en hun zorgverleners op het gebied van communicatie. Vanuit die behoeften ontwikkelde ze CommuniCare, een trainings- en coachingstraject voor zorgprofessionals om de communicatie met mensen met afasie te verbeteren.

Bijna driehonderd zorgprofessionals deden mee aan CommuniCare. Het hielp zorgprofessionals om de kennis, vaardigheden en het vertrouwen te krijgen om (nieuwe) communicatietechnieken te gebruiken. Ook werden teksten op websites, folders en bewegwijzering in zorginstellingen aangepast, zodat mensen met afasie deze beter konden begrijpen.

Illustratie met alle symptomen van Afasie © iStockphoto.com/VectorMine
© iStockphoto.com/VectorMine
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (via deze link)
Promovendus
Maren van Rijssen
Proefschrift
CommuniCare
Promotor(es)
prof. dr. P.A.M. Gerrits
prof. dr. J.M.A. Visser-Meilij
Co-promotor(es)
dr. L. van Ewijk
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository