8 juli 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Marco Derks: 'Constructies van homoseksualiteit en christelijke religie in het hedendaagse publieke debat in Nederland'

Sol Lumen, artwork by Yvette Mattern, photo by Ivar Pel
Sol Lumen, artwork by Yvette Mattern, photo by Ivar Pel

Op 8 juli 2019 verdedigt Marco Derks zijn proefschrift Constructions of Homosexuality and Christian Religion in Contemporary Public Discourse in the Netherlands in het Academiegebouw.

Dit proefschrift analyseert de beeldvorming over homoseksualiteit en christelijke religie in hedendaagse publieke debatten in Nederland. Het kijkt specifiek naar interacties tussen seculiere en christelijke stemmen, onder andere in kranten, tv-programma’s en beleidsdocumenten en op websites.

Marco Derks
Marco Derks

vier artikelen

Het proefschrift bestaat uit vier artikelen. Het eerste artikel analyseert reacties op uitspraken van Paus Benedictus XVI die over homoseksualiteit leken te gaan. Het tweede artikel bespreekt debatten over gewetensbezwaarde trouwambtenaren of ‘weigerambtenaren’. Het derde artikel gaat over de evangelische hulpverleningsorganisatie Different, die regelmatig beschuldigd is van het bieden van homogenezingstherapie. Het vierde artikel gaat over de manier waarop homoseksuele identiteit wordt afgezet tegen religie – en vice versa.

retorische succes en seculiere paniek

Dit onderzoek laat het retorische succes zien van seculiere pleidooien voor de waardering van homoseksualiteit of seksuele diversiteit, maar het wijst ook op de seculiere paniek die regelmatig optreedt in reactie op nieuws over religie en homoseksualiteit. Het betoogt dat bepaalde seculiere en christelijke groepen elkaars favoriete vijanden zijn: voor beide groepen is een visie op homoseksualiteit identiteitsbepalend geworden. Tegelijkertijd wordt de christelijke traditie ook gebruikt door verschillende seculiere personen om de Islam dan wel de kerk zelf te bekritiseren. Twee risico’s worden besproken. Ten eerste, wanneer religie wordt voorgesteld als de grootste bedreiging voor een positieve waardering van homoseksualiteit, dan loopt men het risico dat men homonegatieve tendensen in niet-religieuze kringen over het hoofd ziet. Ten tweede, de sterke juridicalisering van publieke debatten over religie en homoseksualiteit – wie is de ‘echte’ gediscrimineerde minderheid: LHBT-personen of christenen? – staat een vruchtbare dialoog in de weg.

Begindatum en -tijd
8 juli 2019 16:15
Einddatum en -tijd
8 juli 2019 17:15
Promovendus
Marco Derks
Proefschrift
Constructions of Homosexuality and Christian Religion in Contemporary Public Discourse in the Netherlands
Promotor(es)
Prof. dr. A.J.A.C.M. KorteProf. dr. R.R. Ganzevoort