18 december 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Manon Louviot: Beheersing van ruimte en disciplinering van de stem

Op 18 december zal Manon Louviot (Muziekwetenschap) haar proefschrift, getiteld Beheersing van ruimte en disciplinering van de stem. De congregatie van Windesheim en monastieke hervorming in Noord-Duitsland en de Lage Landen in de vijftiende eeuw, verdedigen in de Senaatszaal van het Academiegebouw.

Het proefschrift van Louviot biedt nieuwe inzichten in de manier waarop een zeer gecentraliseerde organisatie, de congregatie van Windesheim, in de late middeleeuwen haar idealen rondom liturgische en spirituele praktijken probeerde te implementeren.

Geen gelijke stem 

Religieuze vrouwen hadden geen gelijke stem in het bestuur van hun kloosters vergeleken met de mannelijke leden van de congregatie. Deze verschillen onthullen echter niet zozeer een tendens om de kanunnikessen te begrenzen in hun autoriteit, maar laten voornamelijk een verlangen zien om de zwakkere vrouwelijke natuur te ondervangen, zoals men die in die tijd waarnam. Het uiteindelijke doel van de regelgevingen was de vrouwen in staat te stellen hun deugden ten volle te ontwikkelen en redding te bereiken uit naam van eenieder.

Processie 

Processies waren voor de religieuze vrouwen die de gewoonten van Windesheim hadden aangenomen een verboden praktijk. De uitvoering van processionele melodieën vormde het meest cruciale onderdeel in de uitvoering van de liturgie in de spirituele omgeving van Windesheim.

Goede zangstem 

De belangstelling voor een goede zangstem in de kloosters van Windesheim is sterk gerelateerd aan de spirituele en politieke agenda van de congregatie, wat uitnodigt tot een hernieuwde bestudering van de traditionele bronnen die de kwaliteit van de monastieke (zang)stem in laatmiddeleeuwse bronnen beschrijven. Met de combinatie van de discussie rondom het begrip ‘ruimte’ en het rijke materiaal over de zangstem verdiept het proefschrift van Louviot onze kennis over de plaats die muziek innam op diverse niveaus van de middeleeuwse samenleving.

Begindatum en -tijd
18 december 2019 10:30
Einddatum en -tijd
18 december 2019 11:30
Promovendus
Mw. M. Louviot
Proefschrift
Beheersing van ruimte en disciplinering van de stem. De congregatie van Windesheim en monastieke hervorming in Noord-Duitsland en de Lage Landen in de vijftiende eeuw
Promotor(es)
Prof. dr. K. Kuegle
Co-promotor(es)
Dr. U. Hascher