Promotie: Machine learning for automatic segmentation of neonatal and fetal MR brain images

tot
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
N. Khalili MSc
Proefschrift
Machine learning for automatic segmentation of neonatal and fetal MR brain images
Promotor(es)
prof. dr. ir. M.A. Viergever
prof. dr. M.J.N.L. Benders
prof. dr. I. Išgum
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository