19 oktober 2016 van 14:30 tot 15:45

Promotie Lydia Dalhuisen: Dé Nederlandse brandstichter bestaat niet

Brandstichting heeft enorm veel impact op de Nederlandse samenleving, door ernstige gevolgen als (dodelijke) slachtoffers en grote financiële schade. Toch is dit onderwerp in Nederland nog weinig onderzocht, terwijl kennis over specifieke brandstichters kan bijdragen aan de opsporing en de behandeling van de daders en daarmee aan de afname van brandstichting. Daarom bracht promovenda Lydia Dalhuisen verschillende typen brandstichters in kaart.

“Brandstichting is nauwelijks onderzocht, terwijl een brandstichter met een relatief kleine handeling veel schade kan aanrichten.” Dat stelt promovenda mr. drs. Lydia Dalhuisen in haar proefschrift Firesetting and firesetters in the Netherlands. Individualization, identification and treatment dat zij op woensdag 19 oktober 2016 zal verdedigen aan de Universiteit Utrecht.

De daders
Om de kans op brandstichting en de bijbehorende negatieve gevolgen in de toekomst terug te dringen, is de identificatie van brandstichters van groot belang. Dalhuisen kon uit haar dossieronderzoek naar Nederlandse brandstichters de volgende subgroepen onderscheiden, met elk hun eigen kenmerken:

  • Vandalen: jonge jongens die in groepjes herrie schoppen
  • Gestoorde brandstichters: die handelen vanuit psychische problematiek 
  • Relationele brandstichters: die met de daad wraak willen nemen op een bekende
  • Opportunisten: die brandstichten voor een ander –vaak financieel- doel
  • Zuchtige brandstichters: voor wie vuur een bijzondere aantrekkingskracht heeft
  • Brandstichters met problemen op meerdere gebieden

Aandacht voor problemen brandstichting
De bevindingen van Dalhuisen dragen bij aan de preventie van brandstichting door een vroegtijdige en meer gerichte opsporing en adequate behandeling. “Maar er moet nog meer aandacht komen voor dit thema”, stelt Dalhuisen. “Kennis over brandstichting en brandstichters is een eerste stap.” 

Promotie
Datum

woensdag 19 oktober 2016

Tijd

14.30 – 15.45 uur

Locatie

Academiegebouw, Universiteit Utrecht, Domplein 29

Co-promotores

dr. M.C.A. Liem  en mr. dr. J.M.L. van Mulbregt

Over Lydia Dalhuisen
Lydia Dalhuisen (1987) behaalde in 2009 haar master Klinische en Gezondheidspsychologie. In 2011 rondde ze haar tweede master Strafrecht af, waarbij ze zich richtte op het grensvlak tussen psychologie en recht en zich al bezighield met onderzoek naar brandstichting. Vanaf september 2011 is ze werkzaam als promovenda aan het Willem Pompe Instituut van Strafrechtwetenschappen (WPI) van de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt ze als onderzoeker bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek van GGZ Drenthe in Assen. Momenteel werkt Dalhuisen als docent Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Begindatum en -tijd
19 oktober 2016 14:30
Einddatum en -tijd
19 oktober 2016 15:45
Promovendus
Lydia Dalhuisen
Proefschrift
Firesetting and firesetters in the Netherlands. Individualization, identification and treatment
Promotor(es)
Prof. dr. F.A.M.M. KoenraadtProf. dr. F. de Jong
Co-promotor(es)
mr. J.M.L. van Mulbregtdr. M.C.A. Liem