12 mei 2017 van 12:45 tot 14:00

Promotie Louise Nell over verbetermogelijkheden pensioencommunicatie

© iStockphoto.com/rasinmotion
© iStockphoto.com/rasinmotion

Louise Nell MA (Language and communication) onderzocht tijdens haar promotieonderzoek op welke manieren pensioenconsumenten door pensioenfondsen en pensioenverzekeraars worden geïnformeerd, en hoe deze informatievoorziening beter kan. Ze stelt een overdaad aan informatie vast en adviseert meer samenhang tussen verschillende communicatiemiddelen. Ook het hiërarchisch structureren van informatie lijkt aanknopingspunten te bieden om pensioencommunicatie voor zowel hoog- als laaggeletterden te verbeteren.

Louise Nell MA. Foto Emmily B
Louise Nell MA. Foto Emmily B

Wetgeving rondom pensioencommunicatie

Het onderzoek van Nell laat zien dat bij wettelijk verplichte pensioencommunicatiemiddelen, zoals het Mijnpensioenoverzicht.nl en Pensioen1-2-3, een goede samenhang ontbreekt: informatie overlapt, en het is niet altijd duidelijk wat pensioenconsumenten waar kunnen vinden. Dit leidt tot een overdaad aan informatie.

Uit ontevredenheid over de communicatiemiddelen die de wetgever verplicht stelt, ontwikkelen pensioenorganisaties extra communicatiemiddelen vanuit de gedachte dat die wél effectief zijn. Ook dit heeft tot gevolg dat pensioenconsumenten nog meer informatie te verwerken krijgen, wat ten koste gaat van de vindbaarheid van die informatie en de motivatie om deze informatie te bestuderen. Nell concludeert dan ook dat er op verschillende niveaus in pensioencommunicatie meer samenhang tussen de communicatiemiddelen moet komen.

De rol van financiële geletterdheid

Nell heeft daarnaast onder 440 proefpersonen onderzocht in hoeverre de effectiviteit van hiërarchisch structureren van informatie in pensioenbrieven en op de website Mijnpensioenoverzicht.nl aangetoond kan worden. Van deze proefpersonen heeft zij bepaald hoe financieel geletterd ze waren, en hoe deze geletterdheid een rol speelde in hun prestaties. De resultaten laten zien dat hiërarchisch structureren nauwelijks effect heeft op de vindbaarheid van informatie.

Een belangrijke bevinding is echter dat de geletterdheidseisen aan gebruikers lijken af te nemen naarmate een medium in sterkere mate hiërarchisch gestructureerd is. Deze resultaten zijn hoopvol, omdat ze concrete aanknopingspunten bieden om pensioencommunicatie voor zowel hoog- als laaggeletterde pensioendeelnemers aanzienlijk te verbeteren.

Begindatum en -tijd
12 mei 2017 12:45
Einddatum en -tijd
12 mei 2017 14:00
Promovendus
Louise Nell
Proefschrift
Multichannel pension communication. An integrated perspective on policies, practices, and literacy demands.
Promotor(es)
Prof. dr. Leo Lentzdr. Henk Pander Maat