Promotie: Living on the edge

Promotie van N. Scheefhals MSc

tot

Ons brein is een immens complex orgaan dat bestaat uit biljoenen zenuwcellen die samen een netwerk vormen. Zenuwcellen zijn de belangrijkste communicanten in de hersenen. Ze sturen signalen en zetten hiermee acties in gang die uiteindelijk de fundamenten vormen voor leren en geheugen.

De zenuwcellen communiceren met elkaar via synapsen: contactplaatsen waar een signaal kan worden doorgegeven. Door een contact dat te vergelijken is met handen schudden, kan de ene zenuwcel een signaal sturen dat wordt ontvangen door receptoren in de ontvangende zenuwcel. Met de activatie van deze receptoren is een zenuwprikkel doorgegeven en een signaalcascade in gang gezet in de ontvangende zenuwcel.

De focus in dit proefschrift ligt op metabotrope glutamaatreceptoren (mGluRs). Deze receptoren zijn belangrijk voor de doeltreffendheid van de signaaloverdracht op langere termijn. Communicatie tussen synapsen wordt nauw gereguleerd, waarbij twee aspecten essentieel zijn: (1) de ontvangende receptoren moeten zich op de juiste locatie bevinden in de ontvangende zenuwcel, dichtbij het vrijgegeven signaal, om tot actie over te kunnen gaan en (2) de geactiveerde receptoren moeten snel weer gedeactiveerd worden om overprikkeling van het ontvangende zenuwcel te voorkomen.

Het doel van dit proefschrift is het in kaart brengen van hoe de positionering van glutamaatreceptoren bijdraagt aan het functioneren van het zenuwstelsel. We maakten gebruik van nieuwe moleculaire technieken en geavanceerde microscopen om dit te bestuderen. Dit heeft geleid tot de ontdekking dat mGluRs clusters vormen in een ring rondom de plek waar signalen worden vrijgelaten, wat gereguleerd wordt door een specifiek deel van de receptor. Ook hebben we laten zien dat Shank-eiwitten de opname en recycling van mGluRs reguleert om overprikkeling na activatie van de receptor te voorkomen. De fundamentele kennis verkregen in deze studies draagt bij aan het ophelderen van moleculaire processen in de synaps, van groot belang in het beter begrijpen van ons brein, zowel gezond als ziek.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
N. Scheefhals MSc
Proefschrift
Living on the edge; The functional organization of metabotropic glutamate receptors at excitatory synapses
Promotor(es)
prof. dr. L.C. Kapitein
Co-promotor(es)
dr. H.D. Mac Gillavry