3 december 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Liquid Biopsy in Head and Neck Cancer: The development of a new diagnostic tool

Patienten met hoofd-halskanker hebben ondanks behandeling een hoge kans op uitzaaiingen en terugkeer van de primaire tumor. Bovendien worden deze vaak pas in een laat stadium ontdekt, hetgeen leidt tot een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit. Met de opkomst en ontwikkeling van nieuwe moleculaire analysetechnieken zoals ‘Droplet Digital PCR’ (ddPCR) zijn nieuwe deuren geopend voor doelgerichte en mogelijk snellere detectie van de ziekte door middel van kwantificering van celvrij circulerend tumor DNA (ctDNA) in het bloed en/of speeksel van deze patiënten, de zogeheten ‘liquid biopsy’. In dit proefschrift is de mogelijke rol en toepasbaarheid van deze techniek onderzocht bij patiënten met hoofd-halskanker. Ten eerste is gekeken naar het vóórkomen van DNA mutaties in hoofd-halstumoren. Met name mutaties in het gen TP53 bleken veelvuldig voor te komen. Tevens werden vaak dezelfde mutaties teruggevonden in primaire tumoren en bijbehorende uitzaaiingen of teruggekeerde tumoren. In een technische haalbaarheidsstudie werd aangetoond dat zeer kleine hoeveelheden celvrij tumor DNA in (gearchiveerd) bloed van hoofd-halskankerpatienten kan worden gekwantificeerd met behulp van ddPCR. Om vervolgens de technische procesgang omtrent afname, opslag en verwerking van bloed voor bovengenoemde analyse te optimaliseren, werden meerdere laboratoriumexperimenten uitgevoerd met als resultaat een gestandaardiseerd werkprotocol. Dit is tenslotte gebruikt om bij zes hoofd-halskankerpatienten tijdens behandeling middels bestraling met of zonder chemotherapie ctDNA te kwantificeren in bloed en speeksel op meerdere tijdspunten. Alhoewel de meetresultaten hiervan nog niet een eenduidig patroon laten zien, lijkt de praktische haalbaarheid en technische uitvoerbaarheid van deze methode in de klinische praktijk veelbelovend.

Begindatum en -tijd
3 december 2019 12:45
Einddatum en -tijd
3 december 2019 13:45
Promovendus
Joost van Ginkel
Proefschrift
Liquid Biopsy in Head and Neck Cancer: The development of a new diagnostic tool
Promotor(es)
Prof. R. de Bree MDProf. P.J. van Diest
Co-promotor(es)
dr. S. Willemsdr. R.J.J. van Es
Entree
Gratis