tot

Promotie van C.W. Wong

Promotie: Liposomes for anti-inflammatory drug delivery in ocular diseases

Het toedienen van medicijnen aan het oog blijft een unieke uitdaging vanwege de barrières voor farmaconpenetratie in het oog. Nanogeneesmiddelen vertegenwoordigen een klasse van geavanceerde toedieningsvormen die mogelijk de effectiviteit van farmaca gebruikt voor oogaandoeningen kunnen verhogen door het verbeteren van hun penetratie en distributie in het oog. Ze hebben het potentieel om een nieuw tijdperk voor oogtherapie in te luiden door oogdruppels te vervangen als de primaire behandelingsmethode voor aandoeningen in het voorste segment van het oog en de afhankelijkheid van ooginjecties voor aandoeningen in het achterste segment van het oog te verminderen.

In dit proefschrift hebben we een overzicht en oordeel gegeven van het landschap van veelbelovende medicijnafgiftesystemen in verschillende stadia van ontwikkeling voor de behandeling van oogontsteking. Vervolgens hebben we het gebruik van liposomen onderzocht als een medicijnafgiftesysteem voor corticosteroïden voor de behandeling van oogsteking, wat vaak een cruciale rol speelt bij oculaire aandoeningen. Anterieure uveïtis en proliferatieve vitreoretinopathie (PVR) diermodellen, die respectievelijk oogontsteking in het voorste en achterste oogsegment  vertegenwoordigen, werden gekozen om onze hypothese te testen dat een enkelvoudige dosis van liposomale steroïden effectief is en een aanhoudende ontstekingsremmende werking kan bieden in de behandeling van oogontstekingsziekten.

Onze veelbelovende preklinische resultaten culmineerden in een eerste fase I/II klinische studie bij de mens die de veiligheid en effectiviteit aantoonde van een enkele dosis liposomale steroïden, geïnjecteerd onder het bindvlies (subconjunctivaal) als onderdeel van de chirurgische procedure, ter vervanging van oogdruppels als ontstekingsremmende behandeling na een staaroperatie. Concluderend kunnen we stellen dat we de effectiviteit hebben aangetoond van een enkele dosis liposomale steroïden voor indicaties van zowel het voorste als het achterste oogsegment.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
C.W. Wong
Proefschrift
Liposomes for anti-inflammatory drug delivery in ocular diseases: From in vivo models to clinical application
Promotor(es)
prof. dr. G. Storm
prof. dr. T.T.W. Wong
Co-promotor(es)
dr. J.M. Metselaar