Promotie Linda Ooms: Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race

tot

Op 10 september verdedigt Linda Ooms haar proefschrift, getiteld Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race.

Samenvatting promotieonderzoek

Lichamelijke inactiviteit is een wereldwijd probleem. Het verhoogt het risico op het krijgen van allerlei chronische ziekten en vroegtijdig overlijden. De georganiseerde sport sector, met name sportverenigingen, biedt kansen om meer bewegen onder inactieve groepen in de bevolking te stimuleren.

Om te kijken of en hoe sportbonden en sportverenigingen succesvol kunnen bijdragen aan het in beweging brengen van inactieve mensen heeft promovendus Linda Ooms onderzoek gedaan naar veertien Nederlandse sportstimuleringsprogramma’s. Deze programma’s waren ontwikkeld door tien sportbonden in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en uitgevoerd door verschillende sportverenigingen. 

Kortdurende sportstimuleringsprogramma’s van enkele weken kunnen door sportverenigingen worden ingezet om minder actieve mensen in beweging te krijgen. Wel blijkt het lastig om grote aantallen inactieven naar de programma’s te trekken. Sportbonden en sportverenigingen zouden daarom meer moeten samenwerken met partijen die in nauw contact met de inactieve doelgroep staan om meer inactieven te werven. Verder is de implementatie en lange-termijn borging van de programma’s afhankelijk van vele factoren. Voor het succesvol implementeren en borgen van sportstimuleringsprogramma’s is het bijvoorbeeld belangrijk om de inactieve doelgroep en sportverenigingen bij de ontwikkeling van programma’s te betrekken. Op basis van de onderzoeksresultaten worden verschillende aanbevelingen gedaan om de impact van sportstimuleringsprogramma’s gericht op inactieve mensen in de toekomst te vergroten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
drs. L. Ooms
Proefschrift
Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race
Promotor(es)
prof. dr. C. Veenhof
Co-promotor(es)
dr. C.J. Leemrijse
dr. D. Collard
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository