Promotie Linda Gijsen over online interculturele uitwisselingen tussen leerlingen in taalonderwijs

tot
Een tienermeisje heeft online les © iStockphoto.com/Phynart Studio
© iStockphoto.com/Phynart Studio

Op 10 december verdedigt Linda Gijsen haar proefschrift getiteld Task engagement in virtual pedagogical lingua franca communication. In haar onderzoek stelt zij dat online interculturele uitwisselingen tussen middelbare scholieren niet alleen docenten kunnen helpen om de belangrijkste principes van communicatief taalonderwijs in de praktijk te brengen, maar ook dat de interactie bijdraagt aan de ontwikkeling van de doeltaal bij leerlingen.

Authentieke, eigentijdse leeromgevingen

Engagement is een belangrijk thema in de onderwijsliteratuur. In de afgelopen decennia zijn er verschillende pogingen gedaan om theoretische modellen te ontwikkelen die onderzoekers en docenten helpen om beter te begrijpen wat task engagement is en wat het betekent voor leren. Om de huidige onderzoeks- en onderwijspraktijk te verbeteren, is er meer informatie nodig over hoe studenten taalleertaken uitvoeren in authentieke, eigentijdse leeromgevingen. Tegen deze achtergrond biedt Gijsens promotieonderzoek theoretische en empirische inzichten in de task engagement van scholieren in het voortgezet onderwijs bij virtuele pedagogische lingua franca (PLF) communicatie. Dit is een vorm van online interactie die tot stand komt als leerlingen de doeltaal gebruiken om te communiceren met buitenlandse leerlingen in een schoolse taalleercontext.

Tweelaagse benadering

De zes casusstudies die werden uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus+ TeCoLa-project geven een interessante inkijk in hoe middelbare scholieren communiceren en samenwerken met leeftijdsgenoten uit andere landen, terwijl zij communicatieve taaltaken uitvoeren tijdens online interculturele uitwisselingen waarin Engels wordt gebruikt als de PLF. Speciale aandacht gaat naar een tweelaagse benadering die onderzoekers kunnen gebruiken om task engagement op een meer gedifferentieerde manier te bestuderen. Bovendien biedt Gijsens onderzoek vreemdetaaldocenten handvatten voor het ontwerpen en implementeren van vakdidactische interventies die de taakbetrokkenheid van hun leerlingen bij virtuele PLF-communicatie kunnen versterken.

Resultaten

De resultaten laten zien dat online interculturele uitwisselingen waaraan leerlingen deelnemen als onderdeel van de reguliere vreemdetaalles, docenten mogelijkheden bieden om de belangrijkste principes van communicatief taalonderwijs in de praktijk te brengen. Tevens bevorderen ze interactie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de doeltaal en intercultureel leren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw & online (link)
Promovendus
Linda Gijsen
Proefschrift
Task engagement in virtual pedagogical lingua franca communication
Promotor(es)
Prof. dr. H.C.J. De Graaff
Prof. dr. K. Kohn
Co-promotor(es)
Dr. M.K. Jauregi Ondarra
Aanmelden

Dit evenement is alleen te bezoeken op uitnodiging. Er is een livestream van het evenement.

Meer informatie
Full text via