Promotie Lieke Schrijvers: Gender en bekering. Vrouwen die joods, christelijk of moslim worden in Nederland

tot
‘Ruth and Naomi’ by Chana Helen Rosenberg, original in coloured inks and acrylics © Chana Helen Rosenberg
‘Ruth and Naomi’ by Chana Helen Rosenberg, original in coloured inks and acrylics © Chana Helen Rosenberg

Op 20 september promoveert Lieke Schrijvers met haar proefschrift 'Questioning the Conversion Paradox. Gender, Sexuality, and Belonging amongst Women Becoming Jewish, Christian, and Muslim in the Netherlands'. 

Ervaringen van bekeerde vrouwen

In haar proefschrift analyseert Lieke Schrijvers de ervaringen van Nederlandse vrouwen die joods, christelijk of moslim zijn geworden. Wat betekent het om als vrouw in Nederland tot een religie toe te treden? Hoe verschilt dit proces in de drie groepen? En hoe gaan bekeerlingen om met vragen rondom gender en emancipatie?

Schrijvers baseert haar proefschrift op etnografisch onderzoek. Ze stelt niet de vraag waarom de vrouwen zich bekeren, maar ze kijkt naar hoe de bekering vorm krijgt in het dagelijks leven. Hoe heeft het invloed op alledaagse rituelen, voedsel, kledingstijl en de positie van vrouwen in de nieuwe gemeenschap? Hierbij legt Schrijvers de focus op de intersecties tussen religie, gender, seksualiteit en etniciteit/ras.

Conclusie 

Een dominant stereotype van vrouwen die zich bekeren is dat zij hun geëmancipeerde status opgeven, schrijft Schrijvers, maar dit beeld moet genuanceerd worden. 

Schrijvers concludeert dat een bekering tot een geloof niet gepaard gaat met het opgeven van individuele vrijheid of emancipatie. Bovendien is bekering een proces zonder duidelijk begin of einde, of ‘voor’ en ‘na’. Het proces van toetreding gaat weliswaar vaak gepaard met een verandering in ideeën en praktijken rondom gender, maar hierin is geen goed onderscheid te maken tussen religieuze en seculiere gendernormen.

Integendeel, bekering is een complex proces waarbij vrouwen op verschillende manieren vormgeven aan gender en seksualiteit. De deelnemers worstelen hier soms mee, maar vinden ook waardering en plezier bij hun nieuwe gemeenschappen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en voor genodigden in het Academiegebouw
Promovendus
Lieke Schrijvers
Proefschrift
Questioning the Conversion Paradox. Gender, Sexuality, and Belonging amongst Women Becoming Jewish, Christian, and Muslim in the Netherlands
Promotor(es)
Prof. dr. A.J.A.C.M. Korte
Prof. dr. C. Longman
Co-promotor(es)
Dr. K. Rakow
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository