14 februari 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Leven met hartfalen en een implanteerbare cardioverter defibrillator: psychische klachten, rijbeperkingen, en thuismonitoring

Dit proefschrift beschrijft de belangrijkste resultaten van de Nederlandse multicenter DutchDriver (N=413) en ICD-PEP studie (N=41), en de Europese gerandomiseerde REMOTE-CIED studie (N=595). Alle drie de studies onderzochten hartpatiënten met een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD), welke levensbedreigende hartritmestoornissen kan beëindigen door middel van een elektrische shock. Jaarlijks ontvangen circa 5.000 Nederlanders een ICD.

Uit de resultaten bleek dat 20-25% van de hartfalenpatiënten met een ICD angstig en/of depressief zijn vlak na implantatie, en dat vooral psychologische factoren bepalen hoe patiënten zich voelen en over hun ziekte denken. Daarbij hebben patiënten moeite met de tijdelijke rijbeperkingen; 28% houdt zich er niet aan, en 49% ervaart er een verminderde kwaliteit van leven door. Om ICD-dragers en hun partners betere psychologische ondersteuning te bieden, hebben wij een ICD-specifiek psycho-educatie groepsprogramma ontwikkeld. Het bleek haalbaar en zinvol om dit programma in de ICD-implanterende ziekenhuizen te implementeren.

ICD-dragers worden steeds vaker aangesloten op een thuismonitoringsysteem. Hoewel dit een veilig en efficiënt alternatief biedt voor poliklinische controles, was er tot op heden weinig inzicht in het patiënt perspectief. Resultaten van de REMOTE-CIED studie laten zien dat patiënt gerapporteerde uitkomsten niet verschilden tussen patiënten in de thuismonitoring en in de poliklinische controlegroep in de eerste twee jaar na implantatie. Daarnaast blijken patiënten over het algemeen tevreden te zijn met thuismonitoring, maar lager opgeleiden, werklozen/gepensioneerden, en patiënten met chronisch obstructieve longziekten hebben vaker een voorkeur voor poliklinische follow-up. Deze uitkomsten benadrukken het belang om voorkeuren en behoeften van patiënten te bespreken en in overeenstemming daarmee te handelen.

Begindatum en -tijd
14 februari 2019 10:30
Einddatum en -tijd
14 februari 2019 11:30
Promovendus
Ivy Timmermans
Proefschrift
Keeping pace: Living with heart failure and an implantable cardioverter defibrillator
Promotor(es)
Prof. dr. P.A.F.M. DoevendansProf. dr. J.K.L. Denollet
Co-promotor(es)
Dr. M. MeineDr. H. Versteeg
Entree
Gratis