24 september 2015 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Leren na niet-aangeboren hersenletsel

Patiënten met niet–aangeboren hersenletsel krijgen neuropsychologisch onderzoek om hun cognitieve leermogelijkheden te meten. Dynamisch cognitieve testen, die het effect van kortdurende training op de cognitieve testprestatie meten, lijken een veelbelovende aanvulling daarop. Dat toont Hileen Boosman in haar promotieonderzoek aan.Verder laat ze zien dat neuropsychologische factoren een belangrijke rol spelen in het voorspellen van revalidatie-uitkomsten.

Leren na hersenletsel (door bijvoorbeeld een beroerte of trauma/ongeval) is niet vanzelfsprekend. Hersenletsel kan beïnvloeden wat patiënten kunnen leren en hoe zij leren. De mate waarin patiënten kunnen leren wordt in de klinische praktijk vaak ‘leerbaarheid’ genoemd. Hoe patiënten leren kan worden geëvalueerd door te kijken naar hun ‘leerstijl’. Er is onderzocht hoe leerstijl en leerbaarheid kunnen worden gemeten bij patiënten met hersenletsel. Ook is er gekeken of neuropsychologische factoren (zoals leren) een rol spelen in het voorspellen van revalidatie-uitkomsten.

Uit dit promotieonderzoek is gebleken dat clinici graag de leerstijl van een patiënt meenemen bij het opstellen van een behandelplan. Er is echter geen geschikte vragenlijst gevonden om leerstijlen te meten in deze patiëntengroep. Leerbaarheid wordt door clinici gezien als één van de belangrijkste factoren voor revalidatiesucces bij hersenletsel. Om leerbaarheid in kaart te brengen gebruiken clinici voornamelijk conventionele cognitieve tests. Er kunnen echter ook ‘dynamische’ cognitieve tests worden gebruikt. Bij dynamische cognitieve tests wordt gekeken naar het effect van kortdurende training op de cognitieve testprestatie (test-train-hertest). De mate waarin een patiënt baat heeft gehad bij de training (test vs. hertest) wordt beschreven als ‘cognitieve leerpotentie’. Er is onderzocht wat er in de literatuur al bekend is over dynamisch testen.

Begindatum en -tijd
24 september 2015 12:45
Einddatum en -tijd
24 september 2015 13:45
Promovendus
Hileen Boosman
Proefschrift
Learning after acquired brain injury. Learning the hard way.
Promotor(es)
Prof .dr. J.M.A. Visser-MeilyProf. dr. C.M. van Heugten
Entree
Gratis