15 februari 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Leeftijd en vaccinatiegeschiedenis beïnvloeden afweerreacties na natuurlijke infectie met kinkhoest

Leeftijd speelt een rol in afweerreacties na een natuurlijke infectie met Bordetella pertussis, de bacterie die de besmettelijke luchtweginfectie kinkhoest veroorzaakt. Vaccinatie heeft het aantal kinkhoestgevallen vanaf de jaren ’50 weliswaar drastisch verlaagd, maar deze slimme bacterie is bezig met een comeback; kinkhoest komt ook in gevaccineerde populaties steeds meer voor. Omdat een natuurlijke infectie, in vergelijking met een kinkhoestvaccinatie, een langere bescherming biedt tegen een volgende kinkhoestinfectie, kan kennis over de afweerreactie (immuunrespons) na infectie bijdragen aan het ontwikkelen van verbeterde vaccins.

Het immuunsysteem bestaat uit 2 delen; het aspecifieke (aangeboren) deel en het adaptieve (verworven) deel. Het adaptieve immuunsysteem zorgt voor een immunologisch geheugen. Als je een ziekteverwekker voor de tweede keer ‘ziet’ zal je er niet weer ziek van worden. Dat gaat helaas niet volledig op voor kinkhoest.

In dit proefschrift onderzochten we immuunresponsen van 300 (ex-) kinkhoestpatiënten, in alle leeftijdscategorieën, die meededen aan onze klinische SKI (“Specifieke Kinkhoest Immuniteit”) studie. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, niet alleen antilichaamniveaus, maar ook B- en T-cellen zijn geanalyseerd. De gevonden leeftijdseffecten in de immuunresponsen zijn waarschijnlijk mede veroorzaakt door hoe vaak kinkhoest was ‘gezien’. Ook bleek de vaccinatiegeschiedenis van invloed. Voor de afweerreactie tijdens een natuurlijke infectie maakt het uit of je nooit gevaccineerd bent geweest, je het oude ‘whole cell’ vaccin (de geïnactiveerde bacterie) of het nu gebruikte ‘acellulaire’ vaccin (losse eiwitten) hebt gekregen. Dit is relevant in de huidige kinkhoestdiscussie, nu gebleken is dat het acellulaire vaccin een kwalitatief minder goedwerkend vaccin is dan het oude vaccin.

Begindatum en -tijd
15 februari 2017 14:30
Einddatum en -tijd
15 februari 2017 15:30
Promovendus
Inonge van Twillert
Proefschrift
Leeftijd en vaccinatiegeschiedenis beïnvloeden afweerreacties na natuurlijke infectie met kinkhoest
Promotor(es)
Prof. dr. E.A.M. Sanders
Co-promotor(es)
Dr. C.A.C.M. van Els
Entree
Gratis