Promotie: Learning from patients: Understanding student experiences with patient involvement in medical education

Promotie van Marie Charlotte Leonie Eijkelboom

tot

Persoonsgerichte zorg vereist patiëntparticipatie in medisch onderwijs. Patiënten kunnen een unieke bijdrage leveren aan onderwijs, doordat zij ervaringsdeskundigen zijn in het leven met een ziekte en gebruik maken van gezondheidszorg. Met patiëntparticipatie in onderwijs bedoelen we de actieve betrokkenheid en bijdrage van patiënten in de opleiding van zorgprofessionals. Het doel van dit proefschrift was om beter te begrijpen hoe geneeskundestudenten leren van patiënten. We beschrijven drie onderwijsvormen waarin patiënten actief participeren, namelijk project-gestuurd onderwijs, een patiëntencollege en patiëntfeedback. We onderzochten hoe studenten leren van patiënten door te bouwen op bestaande theorieën en raamwerken uit de sociale wetenschappen.

Onze resultaten suggereren dat interactie tussen studenten en patiënten het leren van patiënten bevordert. We identificeerden leermechanismen en vonden dat studenten meerdere strategieën combineren om het perspectief van een patiënt te begrijpen. We onderzochten daarnaast de percepties van studenten over patiëntfeedback. Hoewel studenten positieve percepties hadden over patiëntfeedback, tonen onze resultaten ook dat leren via patiëntfeedback geen eenvoudig proces is. Studenten maakten complexe oordelen over de geloofwaardigheid van patiënten als feedbackgevers. Hierbij wogen ze aspecten van de betrouwbaarheid, competentie en intentie van patiënten kritisch tegen elkaar af. Bovendien kon een behandelrelatie tussen een student en een patiënt open feedbackgesprekken in de weg staan. We geven suggesties hoe studenten en patiënten ondersteund kunnen worden in de uitdagende taak van leren via patiëntfeedback.

Tot slot, om de kloof tussen onderzoek en onderwijs te overbruggen, biedt dit proefschrift praktische handvatten en tips voor patiëntparticipatie in het onderwijs en voor het ontvangen van feedback.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
M.C.L. Eijkelboom
Proefschrift
Learning from patients: Understanding student experiences with patient involvement in medical education
Promotor(es)
prof. dr. J. Frenkel
prof. dr. M.F. van der Schaaf
Co-promotor(es)
dr. R.A.M. de Kleijn
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository