6 september 2017 van 14:30 tot 15:15

Promotie: Lawines van zand op de zeebodem

Jan de Leeuw bij zijn labopstelling, de Eurotank

Promovendus Jan de Leeuw gebruikte geschaalde experimenten in het lab om duizenden kilometers lange geulen in de zeebodem te bestuderen.

Op de helling van de zeebodem van de kust naar de diepzee vinden regelmatig aardverschuivingen plaats. Deze aardverschuivingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan na een aardbeving of een hevige storm. Vaak raakt hierbij zand en klei van de zeebodem vermengd met zeewater waardoor stromen ontstaan van een mengsel van sediment en water. Zulke stromen vormen vaak geulen op de zeebodem die soms wel duizenden kilometers lang zijn en qua uiterlijk overeenkomsten vertonen met rivieren. Deze geulen spelen dus een belangrijke rol in de grootschalige verplaatsing van materiaal van de continenten naar de diepste delen van de oceanen.

Over de vorming van deze geulen is relatief nog weinig bekend, omdat het verrichten van metingen op de zeebodem moeilijk is. De Leeuw gebruikte daarom geschaalde experimenten in het laboratorium om de relatie tussen de stromingen en de vorming van geulen te bestuderen. Zijn experimenten zijn innovatief omdat ze zodanig zijn ontworpen dat de resultaten ervan representatief zijn voor de veel grootschaligere processen in de natuur.

De Leeuw geeft met zijn proefschrift onder andere nieuwe inzichten in de terugkoppelingen tussen stroming en geulvorming. De inzichten kunnen worden gebruikt om betere voorspellingen te maken van de eigenschappen van gesteentelagen onder de zeebodem. Dit is onder andere van belang voor het opsporen van olievelden. Ook kan de geschiedenis van de aarde, die is vastgelegd in gesteentelagen op de zeebodem, hiermee beter worden geïnterpreteerd.

Begindatum en -tijd
6 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
6 september 2017 15:15
Promovendus
Jan de Leeuw
Proefschrift
The sedimentary record of submarine channel morphodynamics
Promotor(es)
Prof. dr. P.L. de Boer
Co-promotor(es)
Dr. J.T. EggenhuisenDr. M.J.B. Cartigny