Promotie Laurens van Esch: ‘Sociaal-culturele interventies’, een nieuw vocabulaire voor politiek handelen

tot
Demonstrerende mensen bij een Black Lives Matter-protest. Foto: Joe Yates, via Unsplash

Op 26 mei verdedigt Laurens van Esch zijn proefschrift ‘Sociocultural Interventions: The Performative Augmentation of the Social Imaginary’.

Politiek is meer dan debat

In het politieke leven spelen argumenten en discussie een vooraanstaande rol, denk alleen al aan parlementaire debatten, praatprogramma’s en sociale media. Hierdoor kan het aantrekkelijk lijken om politiek en debat als vrijwel synoniem te beschouwen. Onterecht, betoogt Van Esch. Het politieke leven omvat ook nog zoveel andere vormen van politiek handelen, die de uitkomsten van besluitvorming soms ingrijpend beïnvloeden. Hij noemt onder andere wakes, demonstraties en sit-ins.

Sociaal-culturele interventies

In zijn proefschrift ontwikkelt Van Esch een theoretisch vocabulaire om deze vormen van politiek handelen, die hij sociaal-culturele interventies noemt, te interpreteren en bespreken. Hij besteedt hierbij met name aandacht aan de sociaal-culturele interventies van emancipatiebewegingen die zich expliciet beroepen op wereldbeschouwingen waaraan politieke actoren een doel en identiteit ontlenen.

De publieke sfeer moet niet uitsluitend worden gezien als een plek waar burgers elkaar door middel van argumenten van verschillende standpunten proberen te overtuigen, vindt Van Esch, maar ook als plek waar politieke actoren op een creatieve en innovatieve wijze omgaan met historische tradities van betekenisgeving. Dit inzicht is ook belangrijk vanuit het perspectief van een commitment aan democratische gelijkheid, zegt hij.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
L.M. van Esch
Proefschrift
Sociocultural Interventions: The Performative Augmentation of the Social Imaginary
Promotor(es)
Prof. dr. H.H.A. van den Brink
Co-promotor(es)
Dr. C. Baumgartner