tot

Promotie Laura Candidatu: Digitally mediated diasporic formations

Boek Digitally Mediated Diasporic Formations

Op 25 June verdedigt Laura Candidatu (Media- en Cultuurwetenschappen) haar proefschrift getiteld "Digitally mediated diasporic formations: Everyday mothering practices of Romanian, Turkish, and Somali women living in the Netherlands".

"Digitally mediated diasporic formations"

Dit onderzoek kijkt naar hoe Roemeense, Somalische en Turkse vrouwen die in Nederland wonen gebruik maken van digitale media om lokaal met elkaar, en transnationaal met familie en geliefden in contact te komen. De ervaring van het moederschap wordt als belangrijkste invalshoek genomen om de intieme manieren te laten zien waarop gender, media en diaspora met elkaar verbonden zijn. In die zin wordt het concept van diaspora-moederschap voorgesteld om weer te geven hoe migrantenvrouwen hun eigen diasporasubjectiviteiten en het leven van hun kinderen beheren, samen met het welzijn van hun families en de instandhouding van hun gemeenschappen.

Het onderzoek van Candidatu is gebaseerd op een jaar veldwerk met de drie diasporagemeenschappen. In de Roemeense gemeenschap laat ze zien hoe hoogopgeleide migrantenmoeders zich voornamelijk bezighouden met diasporavorming via inspanningen gericht op het onderhouden van familiebanden en het overdragen van de taal van het erfgoed, waarbij klasse en vaderlandspolitiek een belangrijke rol spelen. In het geval van Turkije bespreekt ze de wisselwerking tussen klasse en religie en ook hier vormt de politiek van het thuisland het terrein waarop deze tegenstellingen spelen. In de Somalische analyse laat Candidatu zien hoe de participatie van Somalische moeders in diasporaformaties sterk bepaald wordt door de lokale Nederlandse politieke en institutionele context.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride (de promotie is online te volgen)
Promovendus
Laura Candidatu
Proefschrift
Digitally mediated diasporic formations: Everyday mothering practices of Romanian, Turkish, and Somali women living in the Netherlands
Promotor(es)
Prof. dr. S. Ponzanesi
Prof. dr. R.L. Buikema
Co-promotor(es)
Dr. K.H.A. Leurs
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository