19 september 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Lage blootstelling aan chemische stoffen mogelijk nadelig voor gezondheid

Iedereen wordt in het dagelijks leven blootgesteld aan chemische stoffen, afkomstig uit huishoudelijke producten, voedsel, verpakkingsmiddelen en het milieu. Zelfs voor de geboorte bereiken ze kinderen in de baarmoeder al via de placenta. De blootstelling is vaak laag, maar sommige stoffen verstoren het hormoonsysteem en hebben nadelige gevolgen voor de gezondheid, ontdekte Virissa Lenters.

Lenters bekeek of combinaties van blootstelling aan specifieke chemicaliën, zoals bestrijdingsmiddelen, perfluorverbindingen en vlamvertragers nadelige effecten hebben op de gezondheid. Zij gebruikte daarvoor een nieuwe generatie statistische modellen in epidemiologische studies.

Lager geboortegewicht, minder testosteron

Haar studies laten zien dat zwangere vrouwen met hogere concentraties van deze chemicaliën in het bloed gemiddeld een baby kregen met een lager geboortegewicht. Dat vergroot het risico op ziektes op latere leeftijd. In een groep jonge mannen hing blootstelling aan ftalaten (aanwezig in plastics) samen met een verlaagde testosteronspiegel. Blootstelling aan polychloorbifenyl (al jaren verboden, maar nog in het milieu aanwezig) hield verband met een slechtere spermakwaliteit. In een derde studie vond Lenters een relatie tussen een aantal chemische stoffen en de diversiteit van de darmflora. Voor de hypothese dat dit het risico op astma zou vergroten, vond ze geen bewijs.

Betere bescherming tegen schadelijke stoffen

“Uit mijn onderzoek blijkt dat sommige nieuwe statistische modellen beter in staat zijn de invloed van mengsels van chemische stoffen op de gezondheid vast te stellen dan traditionele methodes”, zegt Lenters. “Deze nieuwe methodes zullen uiteindelijk leiden tot een betere bescherming van de volksgezondheid tegen schadelijke chemische stoffen.”

Begindatum en -tijd
19 september 2017 10:30
Einddatum en -tijd
19 september 2017 11:30
Promovendus
Virissa Lenters
Proefschrift
Assessing our multi-pollutant burden: environmental chemical exposures and reproductive and child health
Promotor(es)
Prof. dr. ir. D.J.J. HeederikProf. dr. A.H. Piersma
Co-promotor(es)
Dr. ir. R.C.H. VermeulenDr. L. Portengen