Promotie: Lactation curve modelling in dairy production Applications at cow and herd level

Promotie van Y. Chen

tot

Samenvatting van proefschrift

Er bestaan verschillende indicatoren om de melkproductie van melkkoeien te evalueren, zoals bv de cumulatieve melkproductie. Deze indicatoren zijn gebaseerd op eenvoudige berekeningen van ruwe gegevens. Ze bieden inzicht in de melkproductie van koeien, maar ze geven geen inzicht in de veranderingen in melkproductie over een periode. Deze veranderingen, of patronen, kunnen meer informatie bieden (bijv. piekproductie, moment van piekproductie, persistentie) over de lactatie. Dit kan nuttig zijn voor fokkerij- en selectiedoeleinden, gezondheidsmonitoring en andere toepassingen. Lactatiecurve modellen zijn in staat om lactatiecurves van melkkoeien grafisch weer te geven en om de melkproductie te kwantificeren. LCC kunnen dienen als een maatstaf om de melkproductie te evalueren en hebben diverse toepassingen in verschillende onderzoeksvelden. Enkele belangrijke onderwerpen hebben echter onvoldoende aandacht gekregen. 
Dit proefschrift had als doel het toepassen van lactatiecurve-modellering op basis van verzameld op commerciële melkveebedrijven in Nederland en België te onderzoeken. Toepassingen op het gebied van vruchtbaarheid van melkkoeien en economische prestaties van het bedrijf werden ontwikkeld. Vier doelstellingen werden geformuleerd: (1) het voorspellen van lactatiepersistentie voor dag in lactatie 305 bij verschillende inseminatiemomenten, (2) onderzoek naar de associatie tussen dagen na conceptie en persistentie, (3) het samenvatten van de lactatiecurves van individuele koeien tot bedrijfsniveau lactatiecurves (HLCC) en het illustreren van een praktische toepassing van HLCC, en (4) het vergelijken of HLCC of de gemiddelde 305-dagen melkproductie van het bedrijf beter in staat is om de economische prestaties van een melkveebedrijf te verklaren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
Y. Chen
Proefschrift
Lactation curve modelling in dairy production Applications at cow and herd level
Promotor(es)
prof. dr. M. Nielen
Co-promotor(es)
dr. ir. W. Steeneveld
dr. ing. M.P.G. Hostens