19 oktober 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie Maaneli Derakhshani

Promotie: Kwantummechanica afgeleid van een klassieke theorie en gecombineerd met de zwaartekracht

Het is bekend dat de kwantummechanica (QM), orthodox geformuleerd, aan conceptuele problemen onderhevig is. In de twintigste eeuw was één van de meest veelbelovende methoden om deze problemen te omzeilen via een alternatieve formulering gebaseerd op de stochastische mechanica (SM).

In SM is het doel om QM te reproduceren vanuit een fundamentelere theorie van klassieke puntdeeltjes die wisselwerken met een achtergrondmedium, op zo’n manier dat deze interactie de deeltjes in een ‘random walk’ (i.e., willekeurige geknikte paden in de ruimte), laat bewegen. Op deze manier kan het probabilistische gedrag - dat zo karakteristiek is voor QM - worden gereproduceerd uit de willkeurige beweging van deeltjes in dit achtergrondmedium - althans, zo lijkt het.

Ongeveer 30 jaar geleden bleek dat SM niet echt het `kwantum’ gedeelte van QM kan verklaren. Met andere woorden, het vond geen verklaring voor het feit dat de energie of snelheid van een deeltje in QM gekwantiseerd is, in de zin dat ze enkel discrete waarden aannemen.

Met zijn thesis brengt Maaneli Derakshani de SM in verband met specifieke ideeën van Louis de Broglie en David Bohm. Hij stelt via die weg een herformulatie voor, die deze moeilijkheid bedwingt. Daarbij combineert hij dit SM-model (voor langzaam bewegende deeltjes) ook met de theorie van de zwaarteracht. Derakshani laat zien dat dit leidt tot nieuwe resultaten die niet gevonden kunnen worden door de theorie van de zwaartekracht met andere formuleringen van QM te combineren (inclusief de orthodoxe formulering).

Begindatum en -tijd
19 oktober 2017 12:45
Einddatum en -tijd
19 oktober 2017 13:45
Promovendus
M. (Maaneli) Derakhshani
Proefschrift
Stochastic Mechanics Without Ad Hoc Quantization: Theory And Applications To Semiclassical Gravity
Promotor(es)
prof.dr. L.T.G. Theunissenprof.dr. R.B. Mann
Co-promotor(es)
dr. G. Bacciagaluppi