18 januari 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Kor Grit over communicatie van Pakistaans-christelijke identiteit

Saint Patrick's Cathedral, Karachi, Pakistan © iStockphoto.com
Saint Patrick's Cathedral, Karachi, Pakistan © iStockphoto.com

Op 18 januari verdedigt Kor Grit (Religiewetenschap) zijn proefschrift “Christians by Faith, Pakistani by Citizenship”. Negotiating Christian Identity in Pakistan in het Academiegebouw.

Deze dissertatie zet uiteen hoe enkele christelijke en kerkelijke Pakistaanse organisaties christelijke identiteit percipiëren, hierop reflecteren en erover communiceren in relatie tot de religieuze ander. Deze organisaties zijn op verschillende manieren actief in semipublieke settingen, die gekenmerkt worden door het feit dat Pakistaanse moslims en christenen elkaar daar ontmoeten. Door middel van een combinatie van veldwerk (diepte-interviews en participerende observaties) en literatuurstudie heeft Grit de identity negotiation van Pakistaanse christenen in dergelijke settings onderzocht.

identity negotiation

Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat christelijke identity negotiation in Pakistan een interactief en reactief proces is, waarin christenen ervaringen en percepties van de maatschappelijke context en de directe setting verdisconteren in de manieren waarop christelijke identiteit gecommuniceerd wordt. De christelijke organisaties uit de case studies vertonen dan ook een verscheidenheid aan claims in de communicatie van christelijke identiteit.

Vast patroon

In algemene zin volgt de identity negotiation van deze organisaties een vast patroon. Christenen claimen “Christian by faith, Pakistani by citizenship” te zijn; aan de ene kant wordt nationale identiteit en gelijkheid benadrukt en tegelijkertijd wordt er ruimte geclaimd voor religieus verschil en onderscheid. 

Begindatum en -tijd
18 januari 2019 10:30
Einddatum en -tijd
18 januari 2019 11:30
Promovendus
Kor Grit
Proefschrift
“Christians by Faith, Pakistani by Citizenship”. Negotiating Christian Identity in Pakistan
Promotor(es)
Prof. dr. M.T. Frederiks
Co-promotor(es)
Dr. L.M. van Liere