Promotie Koen Wessels over een nieuwe pedagogische methode met de blik op het hier en nu

tot
Kinderen discussiëren met elkaar op school over windenergie © iStockphoto.com/yacobchuk
© iStockphoto.com/yacobchuk

Op 25 juni verdedigt Koen Wessels zijn proefschrift getiteld 'Pedagogy of Entanglement: A Response to the Complex Societal Challenges that Permeate Our Lives'.

Leren in het hier en nu

Wessels betoogt dat het bovenaan onze prioriteitenlijst zou moeten staan om in het onderwijs – van basisschool tot universiteit – ruimte te creëren om samen met leerlingen en studenten de vragen van onze tijd te bestuderen. 

We leven in een wereld die is doordrongen van grote sociale en ecologische uitdagingen en het blijkt knap lastig om daar met ons onderwijs adequaat op te reageren, schrijft Wessels. Wat hem vooral opvalt is dat onderwijs vooral op ‘leren voor later’ is geijkt, en dat er relatief weinig ruimte is voor de hier-en-nu-betrokkenheid van leerlingen en studenten bij de samenleving.

Echter, laat hij weten, ieder mens, in welke maatschappelijke positie en levensfase ook, wordt gevormd door de grote uitdagingen in hun omgeving. Ook is iedereen medevormgever van hoe die uitdagingen zich ontwikkelen. In die betrokkenheid liggen belangrijke pedagogische kansen verscholen.

Belangrijke bevindingen

Als we opmerkzaam zijn, blijken zich in onderwijsprocessen allerlei momenten voor te doen waarin zichtbaar wordt hoe studenten onderdeel zijn van actuele maatschappelijke uitdagingen. Deze momenten zijn kansen om het curriculum open te breken en op onverwachte en zingevende manier samen te leren en creëren.

In nauwe samenwerking met twaalf docenten over een periode van twee jaar, verkende Wessels hoe docenten nieuwe ruimte iteratief kunnen openen, organiseren en consolideren. Samen concludeerden ze dat de kunst van het docentschap hierbij vooral ligt in een doorgaande oefening in opmerkzaamheid – wat speelt er hier en nu? – en integriteit: hoe kan ik inspelen op het hier en nu vanuit een doorleefd pedagogisch doel, een doorgaand proces van persoonlijke zingeving én een doorlopende dialoog met collega’s?

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht
Promovendus
Koen Wessels
Proefschrift
Pedagogy of Entanglement: A Response to the Complex Societal Challenges that Permeate Our Lives
Promotor(es)
prof. dr. C. Bakker
prof. dr. ir. A.E.J. Wals
Co-promotor(es)
dr. G. Lengkeek
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository