14 november 2018 van 12:15 tot 13:15

Promotie: Knippen en plakken: het gebruik van CRISPR/Cas9 om RAG1 deficientie te modelleren

Om alle mogelijke verschillende pathogenen te kunnen herkennen, heeft ons immuun systeem een breed repertoire aan T cel receptoren en B cel immuunglobulines nodig. Voor deze diversiteit wordt het ingenieuze proces van V(D)J recombinatie gebruikt en daarvoor zijn Recombination-activating Gene 1 (RAG1) en 2 (RAG2) cruciaal. Mutaties in de genen voor deze eiwitten (de RAG1 en RAG2 genen) worden geassocieerd met een breed spectrum aan verschillende uitingen van aangeboren (“primaire”) immuundeficiënties, zoals T- B- Severe combined immunodeficiency (SCID), het Omenn syndroom (OS), atypische (“leaky”) SCID (LS), γδ SCID en gecombineerde immuundeficiëntie met granulomen en/of auto-immuniteit (CID-G/AI). Hoe deze mutaties tot verschillende klinische beelden kunnen leiden was onduidelijk. Het doel van dit promotie onderzoek was om verschillende in vitro en in vivo modellen te creëren om daarmee de mechanismen te kunnen onderzoeken die ten grondslag liggen aan het brede spectrum van klinische uitingen van RAG deficiëntie, met een focus op het CID-G/AI ziektebeeld. Daarnaast kunnen deze modellen gebruikt worden om nieuwe behandelingen te testen en optimaliseren. Het optimaliseren van de genome-editing technieken die gebruikt werden om deze modellen te maken, kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuwe vorm van gentherapie waarbij de stamcellen van de patiënt direct gecorrigeerd kunnen worden.

Begindatum en -tijd
14 november 2018 12:15
Einddatum en -tijd
14 november 2018 13:15
Promovendus
Lisa Ott de Bruin
Proefschrift
Cut and paste: Using CRISPR/Cas9 to model RAG1 deficiency
Promotor(es)
Prof. N.M. WulffraatProf. L.D. Notarangelo
Co-promotor(es)
Dr. J.P. ManisDr. M.L. Boes
Entree
Gratis
Meer informatie
Volledig proefschrift